SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Bar MAHMUTLUOLU
 


Keywords:HEYELANLAR N GEOTEKNK TASARIMA LKN VAKA ANALZ
 
Cizre-rnak Devlet Yolu yapm ii, 1997 ylnda merkez ihale olarak ihale edilmitir. 2003 ylnda, projenin yeniden yaplandrlarak, 4 eritli blnm yol olarak ina edilmesine karar verilmitir. Yol almalar devam ederken, Cudi Tneli civarnda yarma evlerinde heyelanlar meydana gelmitir. Yol almalar, km:11+700-17+245 aras "Cudi Tneli neri Varyant Hatt", mevcut Cudi tnelinin kndan km:11+700 olarak balar. Km:11+770-12+160 arasn bir viyadk ile, km:12+210-12+950 arasn ise tnel ile geen gzergh, "Beyaz yol tepe"' nin bat yamacn kat ederek km:17+245te mevcut projeye balanr ve son bulur. ev mekanizmasnn meydana geldii blge, Cudi Tneli Varyant (km: 11+700-17+245 geri / 18+829 ileri) arasna ait devam etmekte olan yol yapm almalar esnasnda, km: 13+400-15+010 arasndaki sa yarma evlerinin bulunduu blgedir. Sz konusu heyelanlarn mekanizmasnn belirlenmesi ve ilgili zm nerilerinin retilmesi amacyla arazi almalar gerekletirilmitir. Bu almalar kapsamnda ncelikle sreksizlik lmleri gerekletirilmitir. Ardndan, Cizre-rnak Devlet Yolu (Cizre-Silopi) Ayrm-kmr ocaklar aras (km: 11+700-17+245 geri / 18+280 ileri), Cudi Tneli Varyant km: 13+400-15+010 aras Sa Yarma evleri Kaya Heyelan Kesin Proje Geoteknik Aratrma Program" dorultusunda 2 farkl kesitte 8 adet sondaj yaplmtr. Sondajlar sonrasnda sondaj kuyularndan inklinometreler vastasyla lmler alnm; alnan lmler neticesinde heyelan mekanizmas belirlenmitir. almalar sonucu elde edilen bulgular "Heyelan Mekanizmasnn Deerlendirilmesi" blmnde aktarlmtr. Ayrca "Cudi Tneli Varyant km: 11+700-17+245 geri / 18+280 ileri aras Kesin Proje Geoteknik Ett Raporu ve Geoteknik Aratrma Plan" kapsamnda gerekletirilmi sondaj ve laboratuvar almalarndan da yararlanlmtr. (alma ile ilgili tm belgelerin kullanlabilmesi iin TCK 9. Blgeden kurum izni bulunmaktadr)

Anahtar Kelimeler: Heyelan, ev, inklinometre, arazi almalar