SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Hayriye Sevil ERGÜR
 


Keywords:HİDROLİK SİSTEMLERİN DİNAMİK PERFORMANSI
 
Hidrolik sistemler, yüksek performans gerektiren, küçük hacimlerde yüksek moment, kuvvet ve hassas konum kontrolü ihtiyacı duyulan birçok endüstriyel uygulamada yaygın olarak kullanılır. Mekanik enerjiyi transfer etmek için hidrolik enerjiye dönüştüren hidrolik sistemler, farklı mekanik sisteme enerji sağlayan en önemli Ar-Ge alanlarından biridir. Hidrolik sistemlerde enerji tasarrufu ile ilgili yapılan birçok çalışma, daha verimli sistem tasarımlarını adım adım geliştirmektedir. Hidrolik sistemlerde kullanılan devrelerin verimlilik analizi, dinamik performans ve enerji tasarrufu açısından incelenmelidir. Özellikle, konum ve hız kontrol sistemlerinin en önemli parametresi dinamik performanstır. Hidrolik sistemin dinamik performansı, devre kurulumu ve bileşen seçimi gibi birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterir. Hortumlar veya akümülatörler gibi hidrolik bileşenler ve aktüatörler arasında bulunan sıvı hacmi, çıkış aktüatörünün çalışma koşullarına ulaşıncaya kadar geçici bir süre yavaşlamasına neden olur. Hidrolik bileşen olarak servo valf kullanılan sistemde selenoid valfin tercih edildiği hidrolik sisteme göre geçici süre kısalarak sistemin daha hızlı dinamik tepki göstermesi sağlanır. Oransal valfler ve servo valfler gibi hidrolik kontrol bileşenleri ile sistemin dinamik performansını artırmak mümkündür. Ayrıca, sistemdeki yükleme koşulları ve seçilen aktüatör performansının da tüm sistemin dinamik tepkisi üzerinde etkisi vardır. Bu nedenle, hidrolik bileşenin seçimi, hidrolik sistemin performansında doğrudan etkiye sahiptir. Enerji tasarrufu sağlayan hidrolik sistemlerdeki araştırmaların gelişimi için günümüzde tercih edilen farklı enerji tasarruf yöntemlerini anlamak ve araştırma boşluklarını belirlemek gerekir.

Anahtar Kelimeler: Hidrolik Bileşen, Hidrostatik çevirici, Mekik Valf, Şarj Pompası, Dinamik Performans