SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Kemal KALAYCI, Onur DEMİREL, Uğur ARİFOĞLU
 


Keywords:İKİ YÖNLÜ İKİ SEVİYELİ İZOLELİ DÖNÜŞTÜRÜCÜLER İLE ÜÇ SEVİYELİ T- TİPİ İZOLELİ DA-DA DÖNÜŞTÜRÜCÜNÜN KARŞILAŞTIRILMASI
 
Endüstride sıkça kullanılan DA-DA dönüştürücüler enerjinin akış yönü bakımından tek ve iki yönlü olarak ikiye ayrılır. İki yönlü DA-DA dönüştürücüler enerji, otomotiv ve demiryolu, havacılık ve uzay gibi çeşitli endüstrilerde batarya ile DA barası arasında iki yönlü güç aktarımında önemli rol üstlenmektedirler. İki yönlü DA-DA dönüştürücüler izolesiz ve izoleli olmak üzere iki çeşittir. İki yönlü izoleli dönüştürücüler için, endüstride, geleneksel ikili aktif köprü (DAB – Dual Active Bridge) topolojiler çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca bu topolojilerden türetilmiş iki seviyeli karma topolojilerin yanı sıra üç seviyeli topolojiler de mevcuttur. Ancak mevcut topolojiler, maliyet, verimlilik ve güvenilirlik açısından ele alındığında, her birinin kendine özgü avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Genel olarak endüstride yönelim iki seviyeli geleneksel topolojilerden üç seviyeli modern topolojilere doğrudur. Uzun yıllar evirici, doğrultucu ve DA-DA dönüştürücü uygulamalarında, I-tipi olarak bilinen üç seviyeli nötr kenetlemeli (I-NPC) topolojiler kullanılmıştır. Ancak maliyet ve güvenlik baskıları, endüstride I-tipi topolojinin muadili olan ve T-tipi olarak bilinen, üç seviyeli T-tipi nötr kenetlemeli (T-NPC) topolojinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu çalışmada, iki yönlü üç seviyeli T-tipi izoleli DA-DA dönüştürücü topolojisinin iki yönlü iki seviyeli yarım köprü ve tam köprü DA-DA topolojileri ile maliyet, verim, anahtarlama elamanlarının akım ve gerilim stresleri açısından karşılaştırması yapılmıştır. 2kW gücünde tasarlanan iki yönlü DA-DA dönüştürücülerin benzetim çalışması PSIM programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İki Yönlü, DA-DA Dönüştürücü, İki Seviyeli, Üç Seviyeli, T-tipi