SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Betl NER, Elvan Ender ALTAY
 


Keywords:KENT ERGONOMS VE KENT ESTET LKS
 
Gnmzde teknolojik gelimeler ve artan nfusla birlikte hzla deien ve gelien kentlerde, pandeminin de etkisiyle kentlilerin rekreatif ihtiyalar n plana kmtr. Bu noktada kentlilerin bu ihtiyacn kamusal ak-yeil alanlar karlamaktadr. Kent yaam ierisinde bireylerin bu mekanlardan daha ok verim alabilmesi, bu mekanlarn anatomik, fizyolojik ve psikolojik ihtiyalar erevesinde ekillenmesine baldr. Kentsel meknlarn daha yaanlabilir olmas, meknlarn snrlandrlmas, tanmlanmas, estetik deerinin artmas ayrca kullanclarnn rekreatif ihtiyalarnn karlanmas ergonomik standartlara uygun donatlar ile mmkn olacaktr. Farkl kullanc gruplarnn yararland kentsel meknlara ynelik tasarmlar gerekli olduunda ergonomik ilkelerin; toplumun fiziksel zellikleri, toplumsal ve kltrel nitelikleri, estetik ve sanat anlaylar gibi genel dinamiklerine uygun olmas gerekmektedir. zellikle kamusal ak-yeil alanlarn, farkl ya ve kullanc gruplarnn kullanm ihtiyalarna eit oranda cevap verebilmesi gerekmektedir. Kentsel meknlarda ergonomik ltler, kent donatlarndan yaya yollarna kadar, insann kendini rahat ve gvende hissedebilecei kentsel meknlarn oluturulmas iin gereken standartlar iermektedir. Ergonomik ltler dnlerek tasarlanan mekanlar, kullanclar iin konfor alan salad iin daha salkl ve uzun sreli kullanlabilmektedir. Aksine ergonomik ltlere gre tasarlanmayan mekanlar, kullanclarn hareketlerini kstlayarak o mekandan uzaklamasna neden olabilmektedir. Bu sebeple tasarlanan bu mekanlar kullanclarn ihtiyacn karlayamad iin tercih edilmeyen ve amacna hizmet etmeyen atl mekanlara dnebilmektedir. Bu almada, kentsel mekan ile ergonomi kavramlar aklanm ve ltler verilmitir. Bununla birlikte, kent ergonomisinin kent estetii ile olan ilikisi irdelenmitir.

Anahtar Kelimeler: Kamusal alan, Kentsel tasarm, Kent estetii, Ergonomi