SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Melike DOAN, Mehmet TOPAY
 


Keywords:KENTSEL ALANLARDA YAMUR SUYU VERMLL N BR UYGULAMA YAMUR BAHELER
 
Dnyadaki tm canllar iin su, hayati ve bir o kadar da kstl bir kaynaktr. Nfus art ve kentleme ile birlikte btn doal kaynaklar zerinde oluan evresel etmenlerin basks su kaynaklar iin de artm ve kaynaklarn srdrlebilirlii tehlike altna girmitir. Ayrca kaynaklarn yeryz zerinde dengeli dalmamas bu konuda bir planlamay gerekli klmtr. Su uygarlklarn tarihi boyunca gelime srelerinde nemli bir rol stlenmi kentleme srecinin belirleyici etmenlerinden biri olmutur. Bu nedenle srdrlebilir bir koruma kullanma plannn ortaya kmas kanlmaz olmutur. Bu balamda yamur suyunun srdrlebilir ynetiminin ve verimliliinin salanmas nem arz etmektedir. Kentsel alanlarda yamur suyu doru ynetilmezse sel, takn, erozyon gibi sorunlara yol amas kanlmazdr ve bu durum toprak verimliliini de nemli lde drmektedir. Yamur baheleri ise kentsel alanlar ve zellikle de konut baheleri iin doal bir su kayna olan yamur suyunun srdrlebilir bir ekilde geri dnmn salamaya yardmc hem ekolojik hem ekonomik bir uygulamadr. Ayrca yamur baheleri kent tasarm iin ekolojik bir tasarm yaklamnn benimsenmesini salayan, doann model alnd ve doal srelere uyumlu zmlerin sunulduu bir uygulamadr. Yamur baheleri ile yzey ak salanrken ayn zamanda oluturulan hendeklerde eitli bitki trleri yetitirilebilmekte ve sulama suyu gibi gnlk kullanmlar iin su depolanabilmektedir. Bu nedenle bu almada kentsel alanlarda yamur suyunun verimliliinin srdrlebilir ve ekolojik olarak salanmas iin neler yaplabilecei ile ilgili bir literatr taramas yaplm ve bu kapsamda etkili bir yntem olduu dnlen yamur bahelerinin fonksiyonlar yapm ve uygulama esaslar ortaya konulmaya allmtr.

Anahtar Kelimeler: Kentsel Alan, Yamur Suyu, Yamur Baheleri