SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Nevbahar EKİN
 


Keywords:KENTSEL DÖNÜŞÜMDEKİ BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ HIZLI ANALİZİ
 
Deprem kuşağında yer alan ülkemizde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında mevcut ve yeni yapılan betonarme yapıların durumu araştırılmaktadır. Bu araştırmalar yapılırken yapıların belirli noktalarından yönetmelik gereği belirli sayıda karot numunesi alınması ve laboratuvarda Tek Eksenli Basınç Dayanımı deneyi yardımıyla bu numunelerin dayanımları belirlenmesi istenmektedir. Ancak Tek eksenli basınç dayanım deney sonucu, aynı yere ait en az üç numune olması ve bunların ortalama değerinin dayanım olarak kabul edilmesine dayanmaktadır. Dolayısıyla bu yöntemle yapılması gereken analizde doğru sonuca ulaşmak için her katta belirli kolonlarda en az üç numune alınması durumunda yapıya hasar verilecektir. Aynı zamanda, betonarme elemanın her noktasında aynı özelliklerin gözlenememesinden dolayı betonarme yapının farklı noktalarından belirli sayıda alınan numunelerden elde edilen sonuçlar yanılgıya sebep olabilecektir. Günümüz teknolojisi ile geliştirilen tahribatsız test teknikleri sayesinde hem yapıya hasar vermenin önüne geçilmekte hem de zaman açısından daha hızlı sonuçlar elde etmek mümkün olmaktadır. Tahribatsız test yöntemlerinden en çok tercih edileni Ultrasonik yöntemdir. Bu yöntemle yapının her noktasında tekrarlı ölçü alınabilmekte aynı zamanda da daha hızlı sonuçlar elde edilebilmektedir. Ultrasonik yöntemde verici prob aracılığı ile beton içerine gönderilen Ultrasonik dalganın alıcı prob tarafından alınarak, alıcı ve verici prob arasındaki mesafenin dalganın seyahat süresine bölünmesi ile elde edilen Ultrasonik hızlar yardımı ile beton dayanımı dolaylı yoldan daha hızlı tahmin edilebilmektedir. Bu çalışmada, Tek Eksenli Basınç Dayanımı testi ve Ultrasonik P dalga hızı ya da Ultrasonik P ve S dalga hızlarının birlikte kullanılması ile beton dayanımının tahminine yönelik analizler değerlendirilmiştir. Sonuç olarak Ultrasonik yöntemle çok daha hızlı ve tahribatsız olarak beton dayanımının tahmin edilebildiği ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Betonarme yapı, Beton dayanımı, Ultrasonik, Hızlı analiz, Kentsel dönüşüm