SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Mine KO, Alev ERARSLAN
 


Keywords:KENTSEL MEKANLARDA YEL ALANLARIN LEVLER
 
18. yy da ngiltere de ortaya km olan sanayi devrimi hayatmzda birok alanda deiikliklere yol amtr. Bu deiikliklerin en kapsaml olanlarndan biri yaay ekillerimiz olmutur. Toplumlar kr yaamndan ayrlarak kentlere doru youn bir g balatmlardr. Bu deiim kentlerin kalabalklaarak farkllamasna sebep olmutur. Youn nfuslarn bir anda g etmesinden dolay arpk kentlemeler sanayi devriminin yaand neredeyse tm ehirlerde bir sorun haline gelmitir. Kentlerde ki youn nfusun ihtiyalarna yetemeyen yerlemeler yeil alanlara kadar sram bu da kentsel yaam kalitesini drmtr. Kentsel yaam kalitesi kentlinin refahn ve konfor dzeyini gsteren bir kavramdr. Bu kavram gnmz kentlisi iin giderek nemini arttran bir olgu haline gelmektedir. Deien ve gelien kentlerde kentsel yaam kalitesi, bireyin evresinden ald hazla paraleldir. Bu kapsamda yeil alanlar kent paralarnda ki yaam kalitesinin artmasnda nemli bir lt olarak kabul grmektedir. Yaplan birok aratrma da yeil alanlarn kentli ve kent yaamnda ki nemi ortaya koyulmutur. Yeil alanlarn bireyleri hem psikolojik hem de fizyolojik olarak olumlu ekillerde etkiledii saptanmtr. Yeil alanlarn birey zerinde ki olumlu etkileri dnda ekonomik, ekolojik ve sosyal olarak da olumlu etkileri bulunmaktadr. Bu alma kapsamnda yeil alanlarn sralanan olumlu etkileri daha nceden yaplm olan almalar taranarak analiz edilecektir. almaya balarken yntem olarak literatr taramas yaplmtr. Konuyu ieren sreli yaynlarda ki yerli ve yabanc makaleler, kitaplar ve dergiler taranmtr. Sonu olarak yeil alanlarn kentsel yaam kalitesinde ki nemi ve olumlu ilevleri saptanmtr. (Bu alma birinci srada yer alan yazarn stanbul Aydn niversitesi Yksek Lisans mezuniyet art amac ile gerekletirilmitir. ORCID ID: 0000-0003-1762-3522)

Anahtar Kelimeler: Yeil Alan, Kentsel Yaam Kalitesi, Yeil Alanlarn levleri