SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Bar MAHMUTLUOLU
 


Keywords:KL ZEMNLERN TAIMA GC PROBLEMLERNE KARI GLENDRLMESNDE ALI ATIKLARININ KULLANILMASI
 
Bu almada, temel zemini olarak tama gc bakmndan kullanlamayaca belirlenen kohezyonlu bir zeminin, deien oranlarda al atklar eklenerek iyiletirilmesi sonucunda meydana gelen tama gc artm deerleri belirlenerek karlatrlmtr. Kohezyonlu zeminin endeks zelliklerini belirleyebilmek amacyla, Mersin niversitesi Zemin Mekanii Laboratuvarnda bir seri deney gerekletirilmitir. Deneyler sonucunda, kohezyonlu zemine ait likit limit deeri yaklak olarak %38, plastik limit deeri yaklak olarak %28, maksimum kuru birim hacim arl 16,8 kN/m3, optimum su ierii yaklak %10,7 ve zeminin snf, TS 1500e gre orta plastisiteli kil (CI) olarak belirlenmitir. Kil zemin, hacimce %5, %10, %15 ve %20 oranlarnda al atklar ile kartrlarak, 50 mm apnda ve ykseklii 100 mm olacak, doygun ve klcal atlak iermeyecek ekilde (TS1900-2) zemin numuneleri hazrlanmtr. Zemin numunesi, iki paral kalp yalanarak elik tpe yerletirilmitir. Kalbn iki azndan taan zemin numunesi kl testereyle kesilip atlmtr. Oluturulan deney numuneleri serbest basn deneylerine tabi tutularak dayanmlar belirlenmitir. Deneylerde, zemin numunesi presin alt pltformuna merkezlenerek oturtulduktan sonra st baln numune st yzne rahata ve tam deecek ekilde indirilmesine standartta da (TS1900-2) belirtildii gibi dikkat edilmitir. Boy deiimini len komparatr saati, alt ve st balklar arasna yerletirilerek sfrlanmtr. Ykleme, numunede dakikada %0,5-%2 aras birim boy ksalmas oluturacak ekilde standartta belirtildii (TS1900-2) gibi yaplmtr. Deney sonucunda tama gleri belirlenirken, dey yk-deplasman erilerinin pik yapt deerler kaydedilmitir. alma sonucunda;  Kil zeminin tama gcnn 1,32 kg/cm2 olduu, Hacimce %5, 10, 15, 20 oranlarnda al ile kil zeminde iyiletirilme yaplmas durumlarnda tama glerinin srasyla 1,60 kg/cm2, 2,73 kg/cm2, 3,49 kg/cm2 ve 3,51 kg/cm2 olduu, Tm karm oranlarnda sadece kil zemin olma durumuna gre kayda deer iyilemeler meydana geldii, %15 karm oranna kadar iyilemeler yksek oranda olurken, bu orandan sonra tama gcnde daha dk oranda iyileme meydana geldii; bu nedenle, al ile zemin iyiletirilmesinde kaynak kullanm da dnldnde, en iyi al at oran olarak %15 alnmasnn uygun olaca, Sonu olarak, al atklarnn, dier birok glendirme materyaline gre, sz konusu tip zeminlerin iyiletirmesinde uygun ve daha ekonomik bir alternatif olduu sonularna varlmtr.

Anahtar Kelimeler: Zemin iyiletirme, al at, tama gc, kil