SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Nihan Erciolu AKDOAN, Rahmi BATOKLU, Haldun LTFULLAHOLU, Elif UBAY
 


Keywords:KLLERN ZENGNLETRLMES PROSESNDEN SONRA SERAMK ANGOP REETELERNDE DEERLENDRLMES
 
Doada bulunan kil minerallerinin fizikokimyasal zellikleri belirlendikten sonra saflatrlp ilenerek kullanm alanlar gelitirilebilmektedir. Killerin kalitesi, kil minerallerinin tr ve kimyasal bileimi/oranyla belirlenmektedir. Yaplarnda bulunan safszlklar nedeniyle kullanm alanlar kstlanmakta ve yksek safszlktaki killerin tketimi gnden gne artmaktadr. Bu sebeple, lkemizde farkl kalitelerde bulunan bu doal kaynaklarn daha iyi deerlendirilmesi ve lke ekonomisine daha ok katks olacak ekilde kullanlmas iin zenginletirme ileminin yaplmas ngrlmtr. Buradan yola karak, seramik endstrisinde kullanlan angob ve sr reetelerinde bulunan killere muadil olarak, zenginletirme ilemi sonras elde edilen killerin kullanm amalanmtr. Bylece, elde edilen killerin angop reetelerinde kullanlan killere alternatif bir hammadde olarak deerlendirilmesi planlanmtr. Zenginletirme ilemi sonras kil numunelerinin kimyasal bileenleri, X-In Krnm yntemi kullanlarak elementlerin kantitatif analizi yaplmtr. Analiz edilen killerin yaplarndaki safszlklarn azalmas ve almina oranlarnn ~%20 ye ve stne artmas ile killerin zenginletirildii tespit edilmitir. Bunun yan sra piirim sonras oluacak fazlarn tespiti iin X-Inlar Difraktometresi kullanlarak numunelerin kristallografik zellikleri incelenmitir. Optik dilatometre cihaz ile killerin termal davranlar aratrlmtr. Zenginletirilmi killerin kullanld angop reetelerinin, sl genleme analizi yaplarak boyutsal deiimlerinin scakln fonksiyonu olarak lm gerekletirilmitir. YK/R311 kodlu reetenin sl genleme sonucunun standart ile benzer deerlere sahip olduu ve 72-75 (α300x10-7-α400x10-7) deer aralnda lld tespit edilmitir. Bu analizler sonucunda standart reete ile karlatrlan numunelerden YK/R311 numunesinin renk, geirgenlik ve genleme zelliklerinin retim artlarnda uygulanabilir olduu tespit edilmitir. Seramik endstrisinde, angop reetesi ierisinde alternatif hammadde olarak kullanm uygun bulunmutur.

Anahtar Kelimeler: Kil, Kuvarsit, Zenginletirme, Seramik