SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Rait YALIN
 


Keywords:KONUT SATILARININ NEML BR ARACI: RNEK DARELER
 
naat firmalar, rettikleri veya retecekleri konutlar hedef kitleye sunan ve konut kullanclarn cezbeden pazarlama yntemleri kullanmaktadr. Sektr etkisi altna alan pazarlama yntemleri iinde, sat ofisleri ve rnek daireler, en gl pazarlama stratejisi haline gelmitir. rnek daireler, ounlukla retilen konut alanndaki sat ofislerinin ierisinde, kimi zaman ina edilen konut binalarndaki bir dairede ya da konut satnn hedeflendii kent merkezlerinde yaplmaktadr. na halindeki konut alannda hzl bir ekilde yaplan sat ofisleri, zgn tasarmlar ile dikkat ekicidir. na edilecek olan veya edilen ve sata karlacak olan veya karlan dairelerin tpatp ayns, bir baka ifadeyle birebir leinde yaplan rnek daireler, tam donanml ve tefrili olarak tasarlanarak konut alclarna sunulmaktadr. rnek dairelerde kullanlan dekorasyon rnleri ounlukla zel olarak tasarlanmakta ve retilmektedir. Konut sat sreci tamamlandktan sonra sat ofisleri, ilevleri deitirilerek kullanlmaktadr. Bu almann amac, rnek dairelerin tasarm ve ina srecinin irdelenmesi ve sat ofislerinin konut satlar tamamlandktan sonraki ilevlerinin aratrlmasdr. Bu amaca kout olarak, Ankara kentinde ina edilen rnek dairelerin meknsal analizleri yaplmtr. Konut tasarmclar, mobilya reticileri, inaat firmalar ve mteahhitlerle yaplan grmelerden elde edilen bulgular deerlendirilmitir. almann sonucunda, rnek dairelerin tasarmlarnn, kullanclarn ekonomik, eitim, kltr dzeylerinin dikkate alnarak tasarland, konut alclarnn rnek dairlerin tefri elemanlarndan, i mekn dzenlemelerinden, kullanlan dekorasyon rnlerinden etkilendii ve kendi dairelerinin de ayn i mekn tasarmnn yaplmasn istedikleri ve rnek dairelerin konut satlarn artrd saptanmtr.

Anahtar Kelimeler: Ankara, Konut Pazarlama, Konut Sat, rnek Daireler, Sat Ofisleri