SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Ekrem AKTAŞ, Osman ASİ
 


Keywords:MAKİNE PARÇALARININ TALAŞLI İMALATINDA ETKİN SOĞUTMA YAPMANIN MALZEMENİN İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 
Yüksek dayanım istenilen makine parçalarının talaşlı imalat yöntemiyle imalatında genellikle çelik malzemeler çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Talaşlı imalat esnasında malzeme seçimi, tezgâh seçimi ve talaşlı imalat parametreleri talaşlı imalatın başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinde çok önemli olmaktadır. Malzemelerin işlenebilirlik performansı makine parçasının işletme maliyetini de doğrudan etkilemektedir. Talaşlı imalat esnasında dikkat edilmesi gereken önemli kriterlerden birisi de soğutma işleminin etkin bir şekilde yapılmasıdır. Etkin soğutma, soğutma sıvısın iyi yağlayıcılık yaparak, malzemenin takım tezgâhında işlenmesi esnasında yeterince soğutulması, ısı girdisinin minimum seviyeye indirilmesi, talaşın parçadan daha kolay uzaklaşmasını sağlanması ile mümkün olmaktadır. Bu çalışmada, tasarımı yapılmış olan bir makine parçasının, üç farklı çelik malzeme kullanılarak, torna takım tezgâhında talaşlı imalatı esnasında farklı soğutma ortamları durumunda malzemelerin işlenebilirlik performansları deneysel olarak incelenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda; malzemelerin talaşlı imalatı esnasında etkin soğutma yapılmasının malzemelerin işlenebilirliğini önemli derecede etkilediği tespit edilmiştir. Etkin soğutma yapılan parçaların yüzey kalitesi artmış, işleme esnasında ısı girdisi azaldığı için ölçüsel bozukluklar azalmış ve kaliteleri artmıştır. Etkin soğutma ile malzemelerin işlenebilirliği iyileştiği için kesici takım sarfiyatı azalmıştır bu da işletme maliyetini düşürmüştür. Etkin soğutma yapılması durumunda, talaşlı işlem esnasında ortaya çıkan talaşın işleme yapılan parça yüzeyine yapışmasını önlemesi ve kesici uca sarmasını engellemesi bakımından malzemenin işlenebilirliği bakımından oldukça önemli olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Talaşlı İmalat, İşlenebilirlik, Etkin Soğutma, Çelik Malzeme