SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Yeliz GGEBAKAN
 


Keywords:OKUL NCES ETMN NEM VE OKUL NCES ETM YAPILARINDAK KULLANICI GEREKSNMLER UKUROVA NVERSTES ANAOKULU RNE
 
lkelerin kalknmasnda olduka nemli bir konu olan eitim; politik, ekonomik ve toplum gelimeleri de etkileme potansiyeline sahip olduundan ncelikli olarak ele alnmas gereken bir alandr. Okul ncesi eitim ise aile dndaki eitimin ilk adm olduu iin en nemli dnemlerinden biridir. Okul ncesi eitimden yksek derecede verim alnabilmesi programa, personele, uygulanan yntem ve tekniklere bal olduu kadar kurumlarn fiziksel koullarna da byk lde baldr. Eitimde, sistemle birlikte sistemi uygulayabilecek fiziksel artlarnn da nemi ve katks byktr. ocuklara eitimi iin hazrlanacak olan ortam, onlarn her yndeki gelimesine uygun olmaldr. Bu almada, okul ncesi eitim kurumlarndan seilmi bir rneklemde, var olan fiziksel/meknsal koullarn, ocuklarn geliim zelliklerine uyup uymad aratrlmtr. Bu amala, ukurova niversitesi okul ncesi eitim kurumunda, okul binasnn yeri/yaps, i mekn zellikleri, bahe/d mekn zellikleri ve gvenliine ilikin olarak, nitel aratrma yntemlerinden gzlem ve proje incelemesi yoluyla veriler toplanmtr. Aratrma kapsamnda okulncesi eitim yaplarndaki kullanc gereksinimleri, eitim yaplarndaki uygun evre artlar ve genel zellikleri ile incelenmi, bu kapsamda ukurova niversitesi Anaokulunun kullanc gereksinimleri asndan uygunluu aratrlmtr. Sonu olarak iinde bulunduu kamps alan ve doal evre ile uyumlu bir okul ncesi eitim yaps olan alma alanndan okul ncesi eitim yaplarnda, ocuklarn fiziksel zelliklerine uygun evre artlar yaratlmas iin veriler elde edilmi ve ukurova niversitesi Anaokulu zelinde nerilerde bulunulmutur.

Anahtar Kelimeler: Okul ncesi Eitim, Kullanc Gereksinmeleri, ukurova niversitesi