SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Fulya EYN, Burcu OYANIK, Adem KORKMAZ, Osman ULHA, Zafer PEK
 


Keywords:OTOMOTV SEKTRNDE KULLANILAN BAGAJ KAPAI DESTEK SACI N EKLLENDRME SRELERNN TASARLANMASI VE GELTRLMES
 
Sac metal ekillendirme prosesi endstride birok farkl alanda kullanlmakta olan bir retim yntemidir. lgili ekillendirme yntemi srasnda, proses koullarnn tasarm, kalp tasarmlar ve malzemesi, talal imalat yntemleri ve sl ilem koullar byk bir nem arz etmekte olup, bu yntem ile imal edilecek olan rnn fiziksel ve mekanik zellikleri zerinde byk bir etkiye sahiptir. Sac metal ekillendirme prosesleriyle imal edilen i paralarnda incelme, krma ve geri esneme gibi problemler meydana gelebilmekte olup, bu problemlerin nlenebilmesine ynelik hem akademi hem de endstride birok farkl aratrma ve gelitirme almas gerekletirilmektedir. Otomotiv endstrisinde mterilere arz edilen aralarn zellikle i destek paralar sac metal ekillendirme yntemleri kullanlarak imal edilmektedir. zellikle otomotiv sektrnde hafifletirme almalar kapsamnda son yllarda alnan aksiyonlar sac metal ekillendirme proseslerinde Al esasl malzemelerin kullanmn da arttrmtr. Sz konusu alma kapsamnda ise, halihazrda otomotiv sektrnde kullanlmakta olan bagaj kapa i destek sacnn gelimi performans ltlerine sahip bir ekilde imal edilebilmesi zerinde odaklanlmtr. Bu dorultuda, hafifletirmenin salanabilmesi amacyla Al esasl malzemelerin kullanlmas uygun grlmtr. Bylelikle, krma, incelme ve geri esneme gibi sac metal ekillendirme proseslerinde gzlemlenen problemlerin minimize edildii, mteri istek ve beklentilerinin, kalite standart ve gereksinimlerinin karland bir bagaj kapa i destek sac parasnn imalat salanmtr. lgili almann gerekletirilmesi srasnda srasyla, n fizibilite ve etd almalar, rne ve ekillendirme kalplarna ilikin tasarm ve tasarm dorulama almalar, sanal-simle ortamda ekillendirme analizleri, kalp hazrlama, pilot retim faaliyetleri, saha ve performans testlerinin uygulanmas faaliyetleri gerekletirilmitir.

Anahtar Kelimeler: Sac Metal Malzeme, ekillendirme, Bagaj Kapa Destek Sac Saysal Simlasyon, Otomotiv