SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Çağatay ERSİN, Hüseyin GÖKÇE
 


Keywords:PİRİNÇ VE POLYAMİD MALZEMELERİNİN TORNALANMASI SÜRECİNDE OLUŞAN SES ŞİDDETİNİN ANALİZİ
 
Günümüzde malzemelerin kullanım alanlarındaki ihtiyaç ergonomi, estetik, mukavemet, maliyet vb birçok gereksinim ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaçlar çerçevesinde birçok yeni malzeme üretilmiştir. Bununla birlikte yeni imalat yöntemleri ve uygulamalar geliştirilmiştir. Bakır ve çinko alaşımı olan pirincin üretilmesi ve şekillendirilebilmesinin kolay olmasının yanında görsel çekiciliğinden ötürü de başta tesisat projeleri olmak üzere birçok sektörde yaygın olarak kullanılmaktadır. Polyamid malzeme ise aşınma ve bükülmelere karşı mukavim sert bir plastik türüdür. Özellikle düşük yükler altında darbe sönümleme kabiliyetlerinden ötürü son yıllarda talep gören malzemelerdendir. Talaşlı üretim sürecinde kesme işlemi esnasında ortaya çıkan ses işlenebilirlikle yakından ilgilidir ve süreç içerisinde işlenebilirliği analiz edebilmemize olanak sağlamaktadır. Bu çalışmada, çaptan tornalama sürecinde çıkan sesin şiddeti analiz edilmiştir. Bu kapsamda CuZn15 pirinç ve Polyamid malzemeler, 3 farklı talaş derinliği ve 3 farklı devir sayısı kullanılarak bir dizi tornalama deneyine tabi tutulmuştur. Deneylerden elde edilen sonuçlar ışığında Regresyon analizi ile matematiksel model geliştirilmiştir. Belirlenen kesme parametrelerinin ses şiddeti üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Determinasyon katsayısına göre elde edilen matematiksel modelin %97,0 oranında başarıyla kullanılabileceği görülmüştür. Regresyon analizi sonucunda ses şiddetinin en çok malzeme değişiminden etkilendiği tespit edilmiş ayrıca artan kesme hızı ve talaş derinliği ses şiddetini artırmıştır. Polyamid malzemeye kıyasla daha yüksek mekanik özellikler sergileyen CuZn15 malzemesinin tornalanmasında ses şiddeti daha yüksek değerlerde ölçülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Pirinç, polyamid, tornalama, ses şiddeti, kesme parametreleri