SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Sultan Nur EVK, Can akir BNAN
 


Keywords:SRKEC-YEDKULE BANLY HATTI STASYONLARI ODAKLI KLTREL ROTA POTANSYEL ZERNE BR ARATIRMA
 
19. yzyln sonunda kullanma alan Sirkeci-Kkekmece Banliy hatt Osmanl Devletinin kendi inisiyatifiyle gerekletirdii ilk demiryolu projesidir. 1888 ylnda Avrupaya uzanan hattn tamamlanmas ve Orient Ekspresin Sirkeci durandan ilk seferine kmasyla uluslararas bir tamaclk hatt haline gelmitir. Gelien kent ihtiyalar dorultusunda Halkalya kadar uzatlan bu hat, 2013 ylnda Marmarayn inas balatlana kadar nemli bir ulam aks olarak hizmet vermitir. Proje kapsamnda Kazleme-Halkal arasndaki istasyonlar Marmaraya entegre edilmi, ancak demiryolunun Kazleme istasyonu sonrasnda yer altna girmesi sebebiyle Sirkeci-Yedikule hatt atl kalmtr. Atl kalan Yedikule, Kocamustafapaa, Yenikap, Kumkap, Cankurtaran, Sirkeci istasyonlar; dnemin yaayan kent dokular ierisine ina edilmiler, kullanldklar yllar boyunca da bu mikro tarihi kent dokularn beslemiler, korunmalarn salamlardr. Koruma balamnda bu ilevinin yan sra yaklak 150 yldr kente hizmet veren bu hat kent hafzasnda nemli bir yere sahiptir. Kltrel mirasn korunmasnda eitli kurum ve kurulular tarafndan yeni yaklamlar gelitirilmektedir. ICOMOSa gre kltrel rota kavram kltrel mirasn korunmas iin ok boyutlu ve yeniliki bir kavramdr. Kltrel rotalar, gzergahlarnda bulunan deerlerin nemini arttran bir sistemdir. Yazarn demiryolu mirasn kltrel rota zerinden koruma yollarn aratrd tez almasndan retilen bu bildiri kapsamnda, Sirkeci-Yedikule hatt duraklar odakl bir kltrel rota planlama potansiyeli aratrlacaktr. Tarihi Yarmada ve banliy hattnn geliimi, duraklar ve evresindeki kltrel, doal ve ada bileenler ele alnacaktr. Bu bileenler nda hattn kltrel miras deeri ortaya konmaya allacaktr. (Bu alma yazarn halihazrda devam eden yksek lisans tez almasndan retilmitir.)

Anahtar Kelimeler: koruma, demiryolu miras, kltrel rota