SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Nursen IŞIK
 


Keywords:TARİHİ HAMAMLARDA KULLANIMA BAĞLI OLUŞAN YAPISAL SORUNLAR: DİYARBAKIR MELİK AHMET PAŞA HAMAMI ÖRNEĞİ
 
Diyarbakır geçmişten günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapmış tarihi bir kenttir. Suriçi Bölgesi, tarihi Diyarbakır surlarıyla çevrilmiş ve farklı türdeki anıtsal ve geleneksel yapıları bünyesinde bulunduran kentin önemli merkezi olmuştur. Diyarbakır Suriçi Bölgesinin kuzeydoğusunda Çardaklı Hamamı, Paşa Hamamı, kuzeybatısında Vahap Ağa hamamı, Kadı Hamamı güneybatısında Melik Ahmet Paşa Hamamı ve Deva Hamamı bulunmaktadır. Vahap Ağa Hamamı ve Deva Hamamı Gazi Caddesi, Melik Ahmet Paşa Hamamı ise Melik Ahmet Caddesi üzerindeki ticari aksta yer almaktadır. Çardaklı Hamamı, Vahap Ağa Hamamı Kadı Hamamı ve Paşa Hamamının restorasyonları tamamlanmıştır. Bölgede bulunan tüm hamamlar günümüzde özgün işlevinde kullanılmamakta olup, boş ya da ticari mekana dönüştürülmüştür. Melik Ahmet Paşa Hamamı, Melik Ahmet Caddesi üzerinde günümüze sadece soğukluk bölümü ulaşmış ve ticarethane olarak kullanılmaktadır. Hamamda, kapsamlı bir onarım ve restorasyon yapılmamış, kullanıcıların yapmış olduğu hatalı müdahalelerle yapım sistemi değiştirilmiştir. Hamamın soğukluk kısmındaki tüm iç duvar ve taşıyıcılar yıkılmış kolon ve kirişler eklenerek, hamam yapısı karkas sisteme dönüştürülmüştür. Melik Ahmet Paşa Hamamının yapım sisteminin değiştirilmesi ve özgün işlevi dışında kullanılmaması nedeniyle, hamamın dış duvarları, fener ve iç bölümlerinde yapısal sorunlar meydana gelmiştir. Özellikle hamamın dış cephe duvarlarındaki malzeme kayıplarına bağlı açılmalar oluşmuştur. Hamamın iç bölümlerinin aktif olarak ticari mekan olarak kullanılması ve herhangi bir onarımının yapılmaması nedeniyle bu hamamdaki hasarlar artmaya devam etmiştir. Bu çalışmada, Melik Ahmet Paşa Hamamındaki mevcut yapısal sorunları incelenmiş, inceleme sonrasında değerlendirmeler yapılarak, hamamın yapısal sorunlara yönelik öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Diyarbakır Suriçi Bölgesi, Melik Ahmet Paşa Hamamı, Yapısal Sorun