SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Fatih AVCİL, Rabia İZOL, Muhammed Ali GÜRKAN, Muhammet Arif GÜREL
 


Keywords:TARİHİ YIĞMA KÖPRÜLERİN DEPREM ETKİSİ ALTINDA HASAR DEĞERLENDİRMESİ: ADIYAMAN CENDERE KÖPRÜSÜ ÖRNEĞİ
 
Geçmişte inşa edilen, bugün insanlık mirası olarak korunup gelecek nesillere güvenle aktarılması gereken yapılara tarihi yapılar adı verilir. Tarihi yapılar tüm toplumlar için oldukça büyük öneme sahiptir. Bu yapıların korunması hem insanlık görevi ve hem de sosyal bir ihtiyaçtır. Türkiye’nin “Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları 2003-2023 Strateji Belgesi’nin “2023 Türkiye vizyonu ve Sosyoekonomik Hedefler” başlığı altında belirtilen “çevre alanında, tarihi ve kültürel mirasını koruyarak gelecek nesillere aktarabilen bir ülke konumuna gelmek” hedefi de tarihi yapılara verilen önemi ve gerekliliği gözler önüne sermektedir. Çalışmada bu hedefe katkı sunmak adına Şanlıurfa için önemli bir yere sahip olan ve “Turizm gelişim merkezi” olarak ilan edilen Germuş kilisesi ele alınacaktır. Kilise Şanlıurfa kent merkezinin 10 kilometre kuzeydoğusunda yer almaktadır. Tarihin sıfır noktası olarak bilinen ve insanoğlunun ilk tapınağı olan Göbekli Tepeyi bünyesinde barındırması Şanlıurfa ilini büyük bir potansiyel turizm şehri yapmaktadır. Bu nedenle bölgede yer alan tarihi yapıların titizlikle incelenip, turizme kazandırılması önem kazanmaktadır. Göbekli Tepe’ye oldukça yakın olan kilisenin Göbekli Tepe’yi ziyaret edecek turistlerin gezi planına dâhil edilebileceği düşünülmektedir. Kilisenin yapılacak olan güçlendirme çalışmaları neticesinde, artması beklenen turist sayısı ile bölgenin ekonomisi açısından oldukça faydalı olacağı umulmaktadır. Bu kapsamda öncelikle kilisenin mevcut durumu rapor edilecektir. Daha sonra kiliseyi yıkılmaktan kurtarıp, turizme kazandırmak adına yapılması hedeflenen güçlendirme çalışmalarından bahsedilecektir.

Anahtar Kelimeler: Germuş kilisesi, tarihi yapılar, güçlendirme