SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Selin ESENOĞLU
 


Keywords:TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ PROBLEMİNİN BİR SEZGİSEL ALGORİTMA İLE ÇÖZÜMÜ
 
Günümüzde gelişen teknolojinin bir sonucu olarak birçok üründe arz, ürüne olan talebi geçerek işletmeler arasındaki rekabetin artmasına sebep olmaktadır. İşletmeler ise müşterilerin talep ettiği kalitenin altına düşmeden, maliyetlerini azaltarak değişen şartlarda ayakta kalmaya çalışmaktadır. İşletmeler üretim/hizmet maliyetlerini arttıran en önemli faktörlerden biri olan tedarik ağını yöneterek, mevcut tedarik zincirini en az maliyetli hale getirilmeyi amaçlamaktadır. Tedarik zinciri, tedarikçiler, dağıtıcılar, üreticiler, perakendeciler gibi çeşitli birimlerden oluşan bir ağda üretilen ürünlerin son tüketicilere dağıtımı ve pazarlanması dahilinde ki tüm süreçlerin uyumlu bir şekilde hareket etmesini sağlamak amacıyla bilgi ve ürün akışını yöneten bütünleşik bir sistem olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışma kapsamında, tedarik zinciri yönetimi problemini çözmek amacıyla genetik algoritma yaklaşımı kullanılmıştır. Üreticiler tarafından üretilen ürünlerin dağıtıcılar yardımıyla müşterilerin taleplerinin karşıladığı bir tedarik ağı ele alınmıştır. Üreticiden müşteriye doğru ilerleyen dağıtım ağının en az maliyetle gerçekleşmesi amaçlanmaktadır. Bu hedef doğrultusunda Manisa’da faaliyet gösteren üretici firmadan gerekli veriler toplanmıştır. Dağıtım ağının yönetiminin zorluğu sebebiyle çözümü Np-zor sınıfından bir problemdir. Bu sebeple problemin çözümünde deterministik çözüm yöntemlerinden ziyade sezgisel algoritmalardan biri olan genetik algoritma tercih edilmiştir. Çalışma kapsamında öncelikle problemin matematiksel modeli sunulmuştur, ardından genetik algoritma yaklaşımına yer verilmiştir. Problem çözümü Matlab programlama dilinde kodlanmıştır. Program çıktısına dayanarak belirtilen kısıtlar dahilinde tedarik zinciri problemi çözülmüş, üretici firmanın mevcut olarak kullandığı tedarik zinciri ağı iyileştirilerek daha iyi bir sonuç elde edilmesi sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sezgisel Algoritma, Genetik Algoritma, Tedarik Zinciri, Optimizasyon