SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Sedat Can TİNİ, Adalet ZEREN
 


Keywords:TERSİNE MÜHENDISLIK YÖNTEMINDE 3 BOYUTLU TARAMA, ÖLÇÜM VE MODELLEME SÜREÇLERI
 
Yapılan çalışmalar sonucunda Tersine Mühendislik yöntemi ile teknik verileri bilinmeyen parçaların tasarım bilgilerine ulaşılabileceği tespit edilmiştir. Bu amaçla Tersine Mühendislik araçlarından 3B tarama, ölçüm, yazıcı vb. teknolojilerin gelişmesi ve kullanımıyla üründen tasarım sistematiği gerçekleştirilmiştir. Yapılan makale çalışmasının kapsamını; Eş Zamanlı Mühendislik uygulamalarından Tersine Mühendislik yaklaşımı kullanılarak üç boyutlu tarama ölçüm cihazının imkan ve kabiliyeti ile tasarım verilerine ulaşılamayan dizel makine parçasının yeniden üretilmesi oluşturmuştur. Bu makaledeki temel amaç yurt dışına olan bağlılığın azaltılması, satın alma süreçlerindeki süre ve maliyeti arttıran faaliyetlerden kaçınılabilmek ve yedek parça imalat süreçlerine katkı sunularak yerlilik oranlarının arttırılabilmesidir. Uygulamada modelleme yöntemleri olarak tarayıcı cihazlarında kullanılabilen PolyWorks yazılımı, parametrik modelleme ve NURBS (Non-Uniform Rational Bezier-Splines) modelleme teknikleri kullanılmıştır. CAD yazılımı SolidWorks programı ile gerekli düzenlemeler yapılarak gerekli ölçülendirme, detaylandırma ve teknik çizimler ortaya çıkarılmıştır. Tarayıcı cihazı olarak sektördeki farklı donanım alternatifleri arasında 7 eksenli taşınabilir taramalı ölçüm cihazı kullanılmış ve bu cihaz üzerinde farklı temaslı ve temassız prob varyasyonları test edilmiştir. Oluşturulan CAD modelleri, hem doğrulama hem de onarım için üretim süreçlerine katkıda bulunmak için modellendi ve döküldü. Böylelikle tersine mühendisliğin bir parçası olarak, dizel makinenin bir parçası olan hava yönlendirici min'in bakım ve onarım süreçlerinde kullanımı ekonomik, kolay ve pratik olarak değerlendirildi. Sonuç olarak mevcut teknolojik gelişmeler ile maliyetlerin düşürülebileceği, ürünlerdeki güvenirliğin artırılabileceği ve süreçlerin iyileştirilebileceğinin görülmesi de çalışmanın diğer önemli noktasını oluşturmuştur.

Anahtar Kelimeler: Eş Zamanlı Mühendislik, 3D Tarayıcılar, Tersine Mühendislik.