SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Memduh KURTULMUŞ, Ezgi DOĞAN
 


Keywords:TİCARİ SAF TİTANYUM METALLERİNİN ERGİMELİ KAYNAKLARI
 
Titanyum, yüksek sağlamlığı ve hafifliği, paslanmaya karşı mükemmel dirençliliği, yüksek ergime noktası gibi üstün malzeme özellikleriyle hava araçlarında, uzay araçlarında, roketlerde, arabalarda, kimyasal tesislerde, spor ekipmanlarında ve mimari uygulamalar gibi pek çok farklı endüstriyel alanda kullanılmaktadır. Toksik bir malzeme olmaması ve biyolojik uyumunun yüksek olması nedeniyle ortopedik protez ve uygulamalarında, cerrahi implant ve medikal uygulamalarında vaz geçilmez maddelerden olmuştur. Dört ana guruba ayrılan titanyum alaşımlarının birinci grubunu ticari saf titanyum metalleri oluşturur. Kapsamlı bi literatür taraması yapılarak hazırlanan bu çalışmada ticari saf titanyum metalleri tanıtılmıştır. Bu metallerin ergimeli kaynak birleştirme detayları ve en yaygın olarak uygulanan TIG kaynak yönteminin uygulamaları açıklanmıştır. Titanyum alaşımlarına uygulanan ergimeli kaynak yöntemlerinde kaynak enerji girdisine bağlı olarak kaynak dikiş genişliği, kaynak bölgesinin soğuması, kaynak bölgesinin mikro yapısı ve kaynak mekanik özellikleri değişim göstermektedir. Endüstride klasik TIG kaynağı 2 mm kalınlığa kadar olan parçalara ekonomik olarak uygulanmaktadır. Daha kalın parçalara A-TIG, darbeli TIG veya keyhole TIG yöntemleri uygulanmaktadır. Kaynak bölgesi 450 o C’nin altına kadar soğumasına kadar ortamdan koruma gazları ile çok iyi korunmalıdır. Aksi halde metale oksijen, azot ve hidrojen atomu girerek kaynağın sünekliğini ve tokluğunu düşürmektedir. Kaynak metaline giren oksijen atomları kaynak metal rengini değiştirmektedir. Kaynak dikişi renginden kaynak kalitesi hakkında bilgi sahibi olunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Titanyum, Ticari saf titanyum metalleri, TIG kaynağı, Titanyum TIG kaynağı, Titanyum ergimeli kaynak