SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Ecem KIRLAR
 


Keywords:TOPLU KONUT KAVRAMININ TARHSEL GELMNN AVRUPA VE TRKYE ZELNDE NCELENMES
 
Kent, yaayan canl bir organizmadr. Zaman iinde srekli deiim ve geliim gstermektedir. inde bulunduu dnemde yaanan nemli krlma anlarndan etkilenmekte ve ona gre eklini almaktadr. Bu nemli krlma anlarna dnya genelinde Sanayi Devrimi, I. ve II. Dnya Savan; lkemiz zelinde dnecek olursak Osmal Devletinin paralanma sreci, Cumhuriyetin ilan, 1999 Glck depremi gibi olaylar sayabiliriz. Bu krlma anlar meydana geldii dnemlerde her alan olduu gibi kent ve mimariyi de dorudan etkilemi, kentlerin geliiminde nemli rol oynamlardr. rnein, Sanayi Devriminden sonra yaanan krsal alandan kentsel alana doru olan youn g dalgas, kentteki nfusu arttrm oluan konut yetersizlii salksz meknlar olumasna neden olmutur. nsanlar, daha yaanlabilir bir evre iin zmler bulmaya alm toplu konutlarn ve modern mimarln ilk admlar atlmaya balanmtr. Toplu konut, Sanayi Devriminden itibaren zaman iinde srekli deierek ve gelierek gnmze kadar gelmitir. Gnmzde ise toplu konut kavram, gvenlik problemlerini konut sakinlerinden uzak tutulabilmesi ve d evreye kar kapal olmalar nedeniyle insanlarn kendilerini daha gvenli hissetmeleri, bu konutlarn salad sosyal olanaklar ile daha konforlu bir hayat sunabilmesi gibi nedenlerden dolay daha ok kapal siteler olarak karmza kmaktadr. Bu alma kapsamnda toplu konut kavramnn Sanayi Devriminden balayarak gnmze kadar olan tarihsel geliimi incelenmi, bu dorultuda literatr aratrmas yaplm ve konu Avrupa-Trkiye zelinde tablolarla detaylandrlmtr.

Anahtar Kelimeler: Toplu konut, konut, site, kent, sanayi devrimi, g