SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Dilan KOÇ, Mustafa BAYRAM
 


Keywords:ULTRASES UYGULAMALARININ HUBUBAT SEKTÖRÜNDE KULLANILMA POTANSİYELLERİ
 
Ultrases kullanımı, tüketicilerin bilinçli ve sağlıklı gıda tercih etmeleri ile gelişen ve değişen tüketim alışkanlıkları ve özellikle fonksiyonel gıdalara yönelik yeni eğilimleri nedeniyle son zamanlarda gıda endüstrisinde önemli bir ilgi görmüştür. Çeşitli avantajlar sunan bu gıda işleme prosesi, yüksek kaliteli gıdaların niteliksel özelliklerinin iyileştirilmesi için olduğu kadar çok çeşitli gıda maddelerinin güvenliğini sağlamak ve aynı zamanda gıdaların duyusal özelliklerinin olumsuz etkilerini en aza indirmek için kullanılabilmektedir. Bu çalışmanın amacı ultrases gıda prosesinin hububat ve ürünlerinin işlenmesinde kullanılmasına yönelik olarak potansiyellerin araştırılmasını ve inovatif yeni uygulamaların araştırılmasını kapsamaktadır. Araştırma kapsamında ultrases uygulamalarının hububat ürünlerinin işlenmesinde, ürün yapısının değiştirilmesinde, ıslatma süreçlerinin kısaltılmasında, fırıncılık ürünlerinin yapılarının değiştirilmesinde, hububat ürünlerinin yaş temizleme süreçlerinde kullanılmasında, hububat ürünlerinden ekstrak elde edilmesinde kullanıldığı ve bu amaçla yenilikçi proseseslerde de kullanılabileceği belirlenmiştir. Özellikle gözenekli yapı eldesinde ve parçacık büyüklüklerinin düzenlenmesinde etkili bir yöntem olabileceği ve kimyasal madde kullanımının da üretim süreçlerinde azaltılabileceği ön görülmektedir. Ayrıca, boyut küçültme proseslerinde hem enerji tasarrufu, hem de proses süresinin kısaltılmasında da kullanılabileceğine yönelik önemli bir potansiyel olabileceği öngörülmüştür. Elde edilen bilgi kazanımları kapsamında ultrases yönteminin uygulanması ile ilgili yeni projeler başlatma potansiyeli olduğu ön görülmekte ve uygulanan yöntem üzerine yapılan araştırmalar ve elde edilecek değerlendirmeler bir sonraki hedeflenen projelerde bilgi birimi kazandıracaktır.

Anahtar Kelimeler: ultrases, hububat, çikolata, parçacık, yapı