SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Osman SMER, Can YANGZ
 


Keywords:YEN NESL BENZNL/HBRT ARALARDA KULLANILABLECEK MOTOR NE ALINAN HAVANIN DAHA ETKL SOUTULMASINI SALAYAN YENLK BR SU ENJEKSYON SSTEMNN GELTRLMES
 
Gn getike katlaan emisyon reglasyonlar, artan yakt tketimi ihtiyacna bal olarak azalan kaynaklarn olabildiince zararsz ve maksimum verimlilikte kullanlma gereklilii ve bunlara bal olarak artan yakt fiyatlar ile yksek yakt verimliliine ve dk emisyona sahip, beklenen performans ihtiyalarn karlayabilen yeni nesil motorlarn gelitirilmesine zemin hazrlayp bunu ihtiya haline getirmitir. lk otomobil retilmeye baladndan buyana mekanik, elektronik ve kontrol boyutunda birok iyiletirmelerle zamanlarnn getirilerine gre teknolojik ve bilimsel geliim asndan olduka iyi noktalara gelinmitir. Bu geliimler farkl EGR trleri, deiken valf zamanlamas, farkl enjeksiyon stratejileri, trblans gelitirme teknikleri vb. gibi birok yeni kavramn gelitirilmesine yol amtr [1]. Bunun yan sra bir dier geliime ak olan kategori ise daha ok kimyasal sreleri konu alan alternatif yakt teknolojilerinin gelitirilmesidir. Bu alanda ise biyo-yaktlar, hidrojen, doal gaz kullanm eitleri (LPG, CNG) almalar yaplmtr [2]. nc kategori olarak sayabileceimiz YM termodinamii alannda yanma srecinin iyiletirilmesi ve optimum kondisyonlara tanmas ise bu almada zerinde durulan noktay temsil etmektedir. almada, termodinamik bir evrime sahip YM zerinde su enjeksiyon teknolojisiyle soutma etkisi incelenmi olup verimlilii ve uygulanabilirlii incelenmitir. almada, termodinamik trblansl yanma srecinin teorik sanal modellenmesinde, yeni konseptlerin gelitirilmesi ve mevcut durumun simlasyon modelinin oluturulmas iin 1D metodolojisi tercih edilmitir. Bunun temel nedeni, simlasyon sresini ksaltmak ve alternatif modelleri hzlca deneyip grebilmenin yan sra elde edilen sonularda gvenilirlik ve doruluu da salayabilmektir. Sanal simlasyon destekli 1 D analiz metodolojisinden faydalanlarak, teorik bir motor modeli bilgileri referans alnm ve buna bal olarak su enjeksiyon teknolojisi ile alternatif modeller gelitirilip kyaslamalar yaplmtr. Yaplan kyaslamalar g, tork, yakt tketimi, CO, CO2, NOX parametrelerine gre yaplm olup su enjeksiyon sonucunda oluan etkiler incelenmitir. Deerlendirme sonucunda teorik olarak en uygun pskrtme stratejisi ve teorik etkisi incelenmi olup sonraki ara seviyesi ve ileri aratrma ve uygulama almalarmza referans olutur.

Anahtar Kelimeler: GT-Power, su enjeksiyonu, emisyon, hibrit