BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Düriye Kübra ÇOLAKOĞLU, İbrahim Tuna ÖZDÜR
5G HABERLEŞMEDE MİKROŞERİT VE PASİF BANT GEÇİREN FİLTRE TASARIMI KARŞILAŞTIRMASI
 
Kablosuz haberleşme frekans bantlarının kullanıma bağlı artışı ve gelişmesi sebebiyle yeni frekans bantları oluşturulmuştur. Yeni oluşan frekans bantlarıyla birlikte birbirine yakın frekans bantları ortaya çıkmıştır. Filtreler, girişlerine uygulanan sinyalin frekans bileşenlerinden istenen değerleri geçirip istenmeyen değerleri sönümleyen devrelerdir. Filtrelerin haberleşme sistemlerinde önemi büyüktür. 5G kablosuz haberleşme teknolojisinde yaygın kullanılan bant geçiren filtre, belirli bir frekans aralığındaki sinyali iletmek ve bu aralığın dışındaki sinyalleri sönümlemek için kullanılır. Haberleşme teknolojisi yaygınlaştıkça dar alanlarda yüksek performanslı çözümler aranmaktadır. Aynı zamanda küresel faktörler göz önüne alındığında elektronik komponentlere ulaşımda birtakım gecikme veya zorluk yaşanmaktadır. Üretilen komponentlerin tasarım için doğrudan uygun olmadığı ve tasarım parametrelerinin üretici firmalara bağlı kaldığı durumlar söz konusudur. Bu sebeple, tasarıma göre daha kolay şekillenebilen, daha ekonomik ve ulaşılabilirlik açısından mikroşerit filtre tasarımlarının kullanımı günümüzde artmıştır. Yapılan bu tasarımda yüksek frekanslarda önem arz eden aynı Rogers marka dielektrik sabitine sahip baskı devre kartı üzerine biri pasif diğeri ise mikroşerit filtre tasarımları karşılaştırılmıştır. Bu kapsamda yapılan çalışmada, Microwave Office AWR programıyla tasarlanan 3.6 GHz merkez frekansa ve 40 MHz bant genişliğine sahip 5. derece mikroşerit filtre ve pasif komponentli filtre tasarımı yapılmıştır. Çalışma sonucunda, pasif komponentli filtre tasarımının etkili olmadığı ve haberleşme sisteminde kullanımının uygun olmadığı, derecesinin arttırılması veya aktif tasarıma geçiş yapılması gerektiği, mikroşerit filtre tasarımının etkili olduğu ve sisteme direk entegre edilebildiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Bant Geçiren Filtre, Mikroşerit Filtre, Pasif Filtre 


Keywords: