BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ezgi SEVGİ ÖZDEMİR, Mert ÇALIŞKAN, Furkan ÇETİN
A-KOLU PARÇASININ FREZELEME İŞLEMİNDE KULLANILAN FİKSTÜRLERİN SIKMA KUVVETİNİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE UYGULANABİLİRLİĞİNİN DOĞRULANMASI
 
Parçadan bütüne gitme prensibine göre hareket eden sonlu elemanlar yönteminde sonlu eleman, yapıların değişik elemana bölünmesiyle uygulanır. Bu yöntemin ilk ve en sık kullanıldığı alan gerilme analizidir. Sonlu elemanlar, gerçek geometrinin formülasyonu açısından zorluğu nedeniyle, bilgisayar vasıtasıyla çözümlenebilen eleman yapısından oluşmaktadır. Bu işlem sonrasında bilinmekte olan matematiksel fizik formülasyonları oluşturulmuş daha basit geometriye sahip ağa uygulanmaktadır. Sonlu elemanlar bilgisayarda hesaplanması kolay olan elemanlardan oluşmaktadır, çünkü gerilme analizlerinde gerçek geometrik cismin tam anlamıyla formüle edilmesi zordur. Daha sonra bilinmekte olan tüm fizik kuralları daha basit geometrili küçük elemanların hepsine uygulanmaktadır. Tüm cismin elemanlara bölünmesi amacıyla bir ağ yapısı gerekmektedir. Cisim boyut ve geometrik şekline uygun olarak seçilen elemanlara bölünen bu hali sayısal model olarak ifade edilmektedir. Bu çalışmada golf araçları için üretilen direksiyon sisteminde kullanılan A kolu olarak bilinen parçaların işlenmesi için üretilecek olan fikstür tasarımındaki sıkma kuvvetlerini belirlemek için sonlu elemanlar yöntemi yapılarak fikstür basıncının uygunluğu doğrulanmıştır. A kolu parçası ilk olarak EN GJS 550 malzemesi ile dökülüp daha sonra talaşlı imalat operasyonları yapılmaktadır. Analizler Ansys Workbench üzerinden yapılmış olup sıkma kuvveti 2000 N olarak belirlenmiştir. İlk olarak parçaya mesh uygulaması yapılıp daha sonra sınır değerleri belirlenmiştir. Analizler sonucunda parçanın belirlenen sıkma kuvvetlerinde maksimum Von-Mises stres değeri 232,67 MPa olarak görünmüş olup bu değer parçanın en düşük kalınlık olan bölgesinde gözlemlenmiştir. Toplam deformasyon değeri ise 0,050442 mm olarak görülmüştür. Yapılan analiz sonucunda işleme fikstürü ilgili sıkma basıncına göre üretilmiş olup parçanın işlenmesi sırasında problem görülmemiştir. ORCID NO: 0009-0003-7751-240X

Anahtar Kelimeler: Sonlu Elemanlar Yöntemi, Statik Analiz, A Kolu, İşleme Fikstürü 


Keywords: