BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Şakir ALTINSOY
AISI 4140 ÇELİĞİNİN İŞLENMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE KESME KUVVETLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
 
AISI 4140 çeliği ototmobil ve uçak yapımında, krank mili, aks mili ve kovanı, yivli mil ve benzeri sünekliliği yüksek parçalar, ayrıca dişli ve çark yapımında kullanılır. İşleme maliyetlerini azaltmak, takım ömrünü uzatmak ve talaş kaldırma konusunda daha iyi yüzey kalitesi elde etmek için bu alanda daha fazla araştırma yapılmalıdır. Bu çalışmanın amaçlarından biri de bu literatür eksikliğine ışık tutmaktır. Bu çalışmada, değişen kesme parametrelerinin; takım ömrü, yüzey pürüzlülüğü ve kesme kuvvetleri üzerindeki etkisini değerlendirmek için AISI 4140 çelik malzeme torna ile ortoganal kesme kullanılarak işlenmiştir. Deneylerde kesme parametreleri olarak; 150, 200 ve 250 m/dak kesme hızları; 0.10, 0.15 ve 0.20 mm/dev ilerleme hızları ve 0.25, 0.5 ve 1 mm kesme derinlikleri kullanılmıştır. Bu çalışmada kesici takım olarak CVD kaplamalı karbür (TiC + Al2O3 + TiN), (ISO P25) ve DNMG 150608 tipi kullanılmıştır. Buna ilave olarak, takım ömrü deneylerinde 100, 150, 200, 225 ve 250 m/dak kesme hızları; 0.20 mm/devir ilerleme hızı ve 1 mm kesme derinliği kullanılmıştır. Takım ömrü deneyi, kuru ve ECOCOOL AFC-IDM sıvısı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, kesme hızının artmasıyla takım ömrünün azaldığı tespit edilmiştir. Diğer sonuçlar, yüzey pürüzlülüğünün ilerleme hızı ve kesme derinliğindeki artış ile arttığını, ancak kesme hızındaki artış ile azaldığını göstermiştir. Elde edilen sonuçlar ayrıca kesme kuvvetlerinin kesme hızındaki artışla azaldığını, ancak ilerleme hızındaki ve kesme derinliğindeki artışla arttığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: AISI 4140, Kesme kuvvetleri, Yüzey pürüzlülüğü, İşlenebilirlik, Takım ömrü. 


Keywords: