BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Burcu KADIOĞLU
AKTİF KARBONDA SUYA GEÇEBİLİR ARSENİK (AS) TAYİNİ
 
Aktif karbon ürününde suya geçilebilir süzüntüde As (arsenik) analizi tayinini amaçlanmıştır. Bu metot, Food Chemical Codex(FCC) ve TS EN ISO 17294 -1,2 / TS EN ISO 15587-2 metotlarından yararlanılarak işletme içi(in – house) metodu yapılarak gerçekleştirilmiş deney yöntemini kapsamaktadır. As (arsenik) analizleri için Agilent 7500 cx Series ICP – MS cihazı kullanılmıştır. Örnek ve kalibrasyon standartlarını hazırlamada kullanılacak tüm cam malzemeler A kalite kalibre malzemeler tercih edilmiştir. Aktif karbon ürününde suya geçilebilir süzüntüde As(arsenik) analizi için matriks olarak aktif karbon ürünü kullanılmıştır. Validasyon parametreleri için doğrusallık, tayin Limiti (LOD) ve ölçüm Limiti (LOQ), kesinlik, tekrarlanabilirlik, tekrar üretilebilirlik, geri kazanım, doğruluk çalışması yapılmıştır. Tekrarlanabilirliğin arsenik elementi için % 5 RSD’den fazla olmaması, tekrarüretilebilirliğin arsenik elementi için % 10 RSD’den fazla olmaması hedeflenmiştir. Geri kazanım oranı arsenik elementi için % 80–120 aralığında ve ölçüm limiti olarak Food Chemical Codex(FCC) ve TS EN ISO 17294 -1,2 / TS EN ISO 15587-2 elementi için max. limitleri dikkate alınarak ölçülebilir sinyal elde edilebilen kör aktif karbon örnekleri kullanılarak LOD ve LOQ çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Arsenik çalışma standart çözeltileri hazırlanırken As elementi için konsantrasyonları 2 – 4 – 6 – 8 – 10 ppb, olacak şekilde standart çözeltileri hazırlanmıştır. Analitik standardın konsantrasyonuna karşılık gelen RATİO değeri veya CPS(countpersecond) değerine göre çizilen kalibrasyon eğrisinden örnekteki kalıntı miktarı hesaplanmıştır. Aktif karbon ürününde suya geçilebilir süzüntüde As (arsenik) miktarı ICP – MS cihazı ile belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Aktif Karbon, Arsenik, Icp-Ms, Loq 


Keywords: