BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehmet ALTUĞ
AL 6063 ALAŞIMIN TEL EROZYONDA İŞLENEBİLİRLİĞİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN AŞIRI ÖĞRENME MAKİNESİ İLE OPTİMİZASYONU
 
Bu çalışmada, endüstride yaygın olarak kullanılan AL 6063 alaşımın tel erozyon tezgâhında işlenebilirliği araştırılmıştır. Tel erozyon parametresi olarak time off, dielectric, wire speed and wire tension seçilmiştir. Bu çalışmanın deneysel tasarımında Box-Behnken yanıt yüzey yöntemi kullanılmıştır. Deneyler, AF 250 yüksek hassasiyetli CNC Tel erozyon tezgâhında yapıldı. Elektrot olarak 0,25 mm çapında çinko kaplı pirinç tel kullanıldı ve tüm deneylerde Duplex paslanmaz çelik numunelerin boyutları 10 mm x 50 mm x 90 mm olmuştur Ra değerleri Mitutoyo SJ 210 yüzey pürüzlülük test cihazında ölçüldü. Deneysel sonuçlara göre; En düşük Ra değeri 2,7 µ olarak elde edilmiştir. Ra için ANOVA analizinde Model F değeri 74,00'dir. Ayrıca model, p değerinin <0,05 olması nedeniyle belirlenen değişkenlerin ve modelin istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermiştir. Tel erozyon parametreleri Ra için F ve P değerlerine göre son derece önemlidir. Deneysel sonuçlarına göre parametreler aşırı öğrenme makineleri yöntemi ile optimize edilmiştir. Çalışmada Anaconda-Python 3.9 kullanıldı. Optimizasyon algoritması olarak basic-elm, aktivasyon fonksiyonu olarak sigmoid kullanıldı. Deneylerde gizli katman sayısı 1 ve gizli katmandaki nöron sayısı 15’tir. Eğitim için verilerin %90 belirlenmiş olup, test için %10’u kullanıldı. Aşırı öğrenme makinesi ile yapılan analizlerde ra için eğitim MSE değeri 0,0017, test MSE değeri 0,0016 ve r2 değeri 0,9704 olarak elde edilmiştir. Sonuç olarak ra gibi çıktılara farklı optimizasyon yöntemlerinin uygulanabileceği sonucuna varılmıştır. Ayrıca yapay zekâ tabanlı optimizasyon yöntemlerinin ra değerleri hakkında başarılı tahmin sonuçları verdiğini göstermektedir. ORCID NO: 0000-0002-4745-9164

Anahtar Kelimeler: Al 6063 alaşım, Tel erozyon, Box-Benhken, Yüzey pürüzlülüğü, Aşırı öğrenme makinesi 


Keywords: