BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kadir AKTÜRK, Elif GÜLTÜRK
ARAÇ FAR VE ARKA STOP AYDINLATMA ÜRÜNLERİNİN ENDÜSTRİYEL ROBOT YARDIMI İLE OTOMATİK ÖLÇÜM SİSTEM ENTEGRASYONU
 
Otomotiv aydınlatma sektöründe araçların far ve arka stop üretimleri belirli proses süreçlerinden geçerek nihai ürün haline gelmektedir. Çeşitli özelliklere sahip bu aydınlatma ürünlerinin fonksiyonelliği dışında araç gövdesi ile uyumlu geometrik toleranslara ve görsel uygunluğuna sahip olması gerekmektedir. Üretim sürecinde bir çok farklı test dışında arka stop ve far parçalarının seviye ve boşluk olmak üzere ölçümleri araç geometrisine uygun şekilde yetkin operatör tarafından manuel olarak ölçüm aparatı (CF) ile yapılmaktadır ve uzun bir çevrim süresine sahiptir. Bu çalışmada bir araç modeline ait far ve arka stop aydınlatmalarının seviye ve boşluk ölçümlerinin insandan bağımsız olarak bir robot yardımıyla daha kısa sürede, yüksek hassasiyette gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Aydınlatma parçalarının bağlanması için bir prototip hazırlanmış, robotun ana kola bağlanması ve eş zamanlı olarak seviye ve boşluk ölçümlerinin yapılabilmesi için ara adaptör bloğu tasarlanarak üretimi gerçekleştirilmiştir. Ölçüm noktalarının koordinatlarına olan mesafe ve eş zamanlı seviye-boşluk ölçüm noktaları göz önüne alınarak uygun prob seçilmiştir. Altı eksen Endüstriyel robot ile entegrasyon yapılarak otomatik olarak anlık veri ölçümleri programlanabilir mantıksal denetleyici (PLC) ara yüze aktarılmıştır. Otomotiv aydınlatma araçları üreten bir fabrikada denemeler yapılarak, proses (FMEA) hata türleri ve etki analizi ile projenin hata payının azaltılması ve sürdürülebilirliği sağlanmıştır. Yapılan denemeler sonucunda tasarlanıp üretilen bu sistemle manuel olarak yapılan ortalama sistem ölçümü 15 dk gibi bir süreden 2 dk’ya düşürülerek yaklaşık %87 lik bir iyileşme sağlanmıştır. Sonuç olarak bu çalışma kapsamında arka stop ve far parçalarında seviye ve boşluk ölçümlerinin Endüstri 4.0 sürecine uygun olarak eş zamanlı yapılması; proses çevrim süresini, hata payını, ölçüm aletlerinin kullanımını, maliyet ve işçilik masraflarını azaltarak, üretim verimliliğini artırmış proses optimizasyonu açısından kazanç sağlamıştır. ORCID NO: 0009-0008-5816-9905

Anahtar Kelimeler: Otomotiv Endüstrisi , Otomatik Ölçüm Sistemi, Endüstri 4.0 İnovasyon , Tasarım ve Proses Geliştirme , Endüstriyel Robot, Arka Stop ve Far Ölçüm, Proses Analiz & Optimizasyonu 


Keywords: