BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Burak Beyazıt UYSAL, Mustafa AYDIN
ARMATÜR SEKTÖRÜNDE EKLEMELİ İMALAT YÖNTEMLERİNİN TASARIM FMEA SÜREÇLERİNE ETKİSİ
 
Eklemeli ya da katmanlı imalat olarak bilinen 3D baskı süreci, ürünün katman katman inşa edildiği bir imalat yöntemidir. Bu yöntemde geleneksel imalat yöntemlerinden farklı olarak kesme, talaş kaldırma, delik delme, çapak vb. gibi işlemler yapılmadan üretim gerçekleştirilir. Su armatürleri hayatımızın her alanında kullandığımız halk dilinde daha çok musluk ya da batarya olarak anılan şebeke, tank vb. gibi bir kaynaktan gelen suyun akışını kontrol etmek ve yönlendirmek amacıyla tasarlanmış ürünlerdir. Bu ürünlerin üretiminde yaygın olarak metal alaşım hammaddeler kullanılmaktadır. Üretim yöntemi olarak tasarlanan armatür gövdeleri için döküm ya da pres kalıpları hazırlanır. Kalıp imalatı, masraflı ve oluşabilecek hataların geri dönüşünün zor olduğu bir safhadır. Tasarım FMEA (Failure Modes and Effects Analysis), bir ürünün veya sistemin tasarım aşamasında olası hata modlarını ve bu hataların olası etkilerini değerlendiren bir sistem analizi yöntemidir. Bu yöntemin temel amacı, tasarım sürecindeki potansiyel riskleri belirlemek, sınıflandırmak ve bu risklere uygun düzeltici ve önleyici tedbirleri almak ya da uygulamak olarak özetlenebilir. Eklemeli imalat, kalıp imalatı yapılmadan kalıptan çıkacak gövde parçasının birebir prototipinin çok kısa bir sürede yapılmasına olanak sağlamaktadır. Yapılan prototip 3D baskı üzerinden tasarımsal ya da fonksiyonel olarak ürün hakkında değerlendirmeler, testler yapılabilmektedir. Bu çalışmada eklemeli imalat yöntemlerinin tasarım FMEA süreçlerine etkisi, uygulamaları, avantajları-dezavantajları ve önemi incelenmiştir. ORCID NO: 0000-0002-3676-6476

Anahtar Kelimeler: Eklemeli İmalat, Armatür, Fmea, Tasarım 


Keywords: