BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Burak ÇİNELİ, Esra KANDEMİR BEŞER
ASİMETRİK ROTORLU FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORU TASARIMI
 
Bu çalışmada, asimetrik rotor yapısı kullanılarak yüzey mıknatıslı FDA (Fırçasız Doğru Akım) motorunun vuruntu momentinin azaltılması ve zıt EMK (Elektromotor Kuvvet) dalga formunun iyileştirilmesi sunulmaktadır. Bir FDA motorunun moment dalgalanmasını, vuruntu momenti ve zıt EMK dalga formu etkiler. Vuruntu momenti değerinin düşük olması ve zıt EMK dalga formunun düzgün olması tasarım açısından önemlidir. Bahsedilen bu iki parametrenin kritik olduğu uygulamalarda tasarım aşamasına geçilmeden önce doğru motor konfigürasyonu seçilerek vuruntu momenti ve zıt EMK dalga şeklindeki bozulmalar azaltılabilir. Bu nedenle relüktans değişiminin diğer rotor yapılarına göre nispeten daha düşük olduğu yüzey mıknatıslı rotor yapısı tercih edilerek bahsedilen parametrelerin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi hedeflenmiştir. Literatürde vuruntu momentini azaltmak ve zıt EMK dalga formunu iyileştirmek için çalışmalar yapılmış olup bu çalışmada ise asimetrik rotor yapısının söz konusu parametrelere etkisi incelenmiştir. Asimetrik rotor yapısının bu parametrelere etkisini karşılaştırmak için simetrik rotor yapısına sahip ikinci bir model oluşturulmuş, oluşturulan iki modelde de motor hacimleri, oluk-kutup kombinasyonları, stator geometrileri ve rotor hacimleri sabit tutulmuştur. Ayrıca iki modelde de mıknatıs kalınlıkları ve mıknatıs boyları sabit tutulmuş olup, asimetrik rotor yapısındaki modelde mıknatıs genişlikleri değiştirilerek iki boyutlu sonlu elemanlar analizleri gerçekleştirilmiştir. Analizlerden elde edilen sonuçlardan asimetrik rotor yapısı kullanılarak vuruntu momentinin azaltılabileceği ve zıt EMK dalga formunun iyileştirilebileceği gözlemlenmiştir. ORCID NO: 0009-0006-2527-1220

Anahtar Kelimeler: Asimetrik Rotor, Vuruntu Momenti, Zıt EMK 


Keywords: