BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Neslihan ATASAĞUN
AYÇEKİRDEĞİ KABUĞU PİROLİTİK BİYO-YAĞI KULLANILARAK ELDE EDİLEN BİYO-ASFALT BAĞLAYICILARIN KIVAMI VE KARIŞTIRMA-SIKIŞTIRMA SICAKLIKLARI
 
Biyo-asfalt bağlayıcılar, çeşitli biyo-yağların bitüm içerisinde farklı oranlarda kullanılmasıyla elde edilebilmektedir. Farklı biyokütlelerden elde edilen farklı yapısal özelliklere sahip biyo-yağlar kullanılarak hazırlanan biyo-asfalt bağlayıcılar, esnek kaplamalarda oluşan bazı deformasyonları azaltabilmektedir. Piroliz yöntemi, biyokütleden biyo-yağ üretilmesinde kullanılan yöntemlerden biridir. Piroliz yöntemiyle, oksijensiz ortamda, hammaddenin yüksek sıcaklıklara kadar ısıtılmasıyla değerli sıvı, katı ve gaz ürünler elde edilebilmektedir. Bu çalışmada, ayçekirdeği kabuklarının 500-515°C’ deki pirolizinden biyo-yağ üretilmiştir. Oksijensiz ortamda ve azot gazı kullanılarak gerçekleştirilen piroliz deneyleri sonucunda, ayçekirdeği biyokütlesinden yaklaşık %36,7 oranında biyo-yağ (sıvı ürün) üretilmiştir. Bu çalışmada kullanılan katkı maddesi, ayçekirdeği kabuklarının pirolitik biyo-yağından elde edilen destilasyon kalıntısıdır. Çalışmada, ayçekirdeği kabuklarından piroliz yöntemiyle üretilen biyo-yağdan destilasyon işlemi ile hafif ürünler ayrıştırılmış ve elde edilen destilasyon kalıntısı 50/70 bitüm içerisinde katkı maddesi olarak kullanılmıştır. Farklı oranlarda biyo-yağ destilasyon kalıntısı içeren biyo-asfalt bağlayıcılar ve saf bitüm penetrasyon, yumuşama noktası ve viskozite deneylerine tabi tutularak bağlayıcıların kıvamları ve viskoziteleri belirlenmiştir. Buna ek olarak, bağlayıcıların PI (penetrasyon indeksi) ve karıştırma-sıkıştırma sıcaklıkları belirlenerek saf bitüm ile karşılaştırılmıştır. Deney sonuçlarına göre, ayçekirdeği kabuklarının biyo-yağından elde edilen destilasyon kalıntısının saf bitümün kıvamını yumuşattığı görülmektedir. Biyo-yağ destilasyon kalıntısının, saf bitümün penetrasyon değerini arttırdığı, yumuşama noktasını ve viskozitesini ise azalttığı tespit edilmiştir. Ayrıca, bu katkının saf bitümün karıştırma-sıkıştırma sıcaklıklarını azalttığı sonucu elde edilmiştir. ORCID NO: 0000-0003-2026-6888

Anahtar Kelimeler: Biyo-asfalt bağlayıcı, Biyo-yağ, Modifiye bitüm, Viskozite, Piroliz 


Keywords: