BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Esra GÜLER, Ahmet ONAYLI, Burak TÜRK
BATARYA TAŞIYICININ DAYANIM PERFORMANSININ İNCELENMESİ
 
Araç batarya taşıyıcıları, günümüzde enerji depolama sistemlerinde kritik bir rol oynayarak yapısal önemlerini artırmaktadır. Bu taşıyıcılar, bataryaların güvenli, etkili ve verimli bir şekilde entegre edilmesini sağlayarak enerji depolama sistemlerinin genel performansını belirleyen kilit unsurlardır. Bu kapsamlı araştırmada, batarya taşıyıcılarının dayanıklılığı ve performansı detaylı bir şekilde incelenmiştir. Hypermesh programında oluşturulan sonlu elemanlar modeli (FEM) kullanılarak taşıyıcıların modal analizi gerçekleştirilmiştir. Modal analiz, taşıyıcının dinamik özelliklerini anlamamıza yardımcı olarak doğal frekansları ve modları görmemizi sağlar. Ardından, batarya taşıyıcı modeline x, y ve z yönlerinde gerçekleştirilen random titreşim analizleri, taşıyıcının rastgele titreşimlere karşı direncini değerlendirmekte ve farklı senaryolara nasıl tepki verebileceğini göstermektedir. Elde edilen analiz sonuçları, taşıyıcının çeşitli koşullara uygunluğunu ve tasarımındaki güçlü ve zayıf noktalarını belirlememize yardımcı olmaktadır. Ayrıca, yapılan yorulma analizi de batarya taşıyıcısının uzun vadeli dayanıklılığını değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu analiz, taşıyıcının uzun süreli kullanım ve yüklenmelere karşı gösterdiği performansı inceleyerek tasarımında potansiyel iyileştirmeleri ortaya koymaktadır. Modal analiz, random titreşim analizi ve yorulma analizi sonuçlarına dayanarak, batarya taşıyıcılarının tasarımında iyileştirmeler yaparak enerji depolama sistemlerinin daha güvenilir ve etkin hale getirilmesine yönelik stratejilere rehberlik etmektedir. Bu araştırmanın bulguları, enerji depolama teknolojilerinin sürdürülebilir gelişimine önemli bir katkı sağlamaktadır. Sonuç olarak, bu çalışma, batarya taşıyıcılarının tasarım sürecindeki kritik rolü vurgulayarak, enerji depolama sistemlerinin performansını artırmak ve sürdürülebilir bir enerji geleceği için stratejik yönergeler sunmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Batarya Taşıyıcı, Sonlu Elemanlar Modeli (FEM), Modal Analiz, Random Titreşim Analizi, Yorulma Analizi 


Keywords: