BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Alper EŞTÜRKLER, Zafer İPEK, Atike TIPIRDAMAZ, Adem KORKMAZ, Osman ÇULHA
BENZER GEOMETRİDEKİ SİMETRİK PARÇALARIN SAC METAL ŞEKİLLENDİRME PROSESİ İÇİN YENİLİKÇİ TANDEM KALIP TASARIMLARI
 
Söz konusu çalışmada, benzer geometrideki simetrik sac metal parçaların tek acınım sac malzemeden üretilmesi, kalıp ve malzeme kullanımından tasarruf sağlanması üzerine odaklanılmıştır. Firma içerisinde kalıp kullanımı kaynaklı artış gösteren maliyetlerin minimize edilmek istenmesi, tandem metodunun kullanıldığı kalıp tasarımlarının ve bu yönteme yönelik bilgi birikimi ve tecrübenin firma altyapısına kazandırılmak istenmesi, müşteri istek ve beklentilerine, kalite standart ve gerekliliklerine uygun yüksek performans ölçütlerine sahip yeni ürünlerin imal edilmek istenmesi, birim zaman başına düşen üretim adedinin maksimize edilmek istenmesi çalışmanın gerçekleştirilmesinde itici güç oluşturan unsurlar arasındadır. Çalışma konusu sac metal iş parçası toplamda 4 adet parçadan oluşmakta olup, otomotiv sektöründe kapı iç güçlendirme profili olarak kullanılmaktadır. İlgili parçaların imalatı sırasında yüksek mukavemetli düşük alaşımlı (HSLA) çelik malzeme kullanılmıştır. Malzemenin fiziksel ve mekanik özellikler, form alabilirliği ve geri esneme gibi özellikleri göz önüne alınarak çalışmalar bu özelliklere göre gerçekleştirilmiştir. Simülasyon destekli tasarım ve imalat sayesinde en uygun çözüm önerisi uygulanarak rekabetçi ortamda kalıp geliştirilmesi sağlanmıştır. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte, gelişmiş fiziksel ve mekanik özelliklere sahip, kalite standart ve gerekliliklerine, müşteri istek ve beklentilerine uygun sac metal iş parçalarının üretilebilirliği kanıtlanmıştır. Pres vuruş sayısında azalma sağlanmış ve üretim proses verimliliği önemli ölçüde geliştirilmiştir. Mevcut üretim proseslerinde, 1 çift sac parçanın üretimi için 5 adet kalıp üretmek gerekmektedir. Bu çalışma ile pres hatlarını etkin kullanabilmek adına 2 çift sac parçaya ait kalıplar ortaklaştırılmış ve 2 çift sac 1 kalıp setinde üretilir hale getirilmiştir. ORCID NO: 0009-0002-2816-8748

Anahtar Kelimeler: Sac Metal Şekillendirme, Sayısal Simülasyon, Kalıp Tasarımı, Proses Tasarımı, Otomotiv, Çelik ve Alaşımları 


Keywords: