BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Furkan Çağrı KIYAS, Burak TOYDEMİR
BETONARME YÜKSEK KATLI YAPILARIN 2018 BİNA YÖNETMELİĞİNE GÖRE DEPREM PERFORMANSLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ
 
Günümüzde yapılan ve gelecekte de yapılması muhtemel olan insanların kalabalık olarak bir arada bulunduğu içlerinde çok farklı işlevlerin olduğu yüksek katlı yapıların emniyette olması büyük önem arz etmektedir. Bu sebeplerle ülkemizde de yeni başlayan yüksek katlı yapıların tasarımlarında belirli kriterler getirebilmek can ve mal güvenliği sağlayabilmek adına 2018 yılının sonlarında yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği yayınlanmıştır. Daha önceki yapılan yapılarda yüksek bina tasarımı olarak genel kabul görmüş yönetmelik bulunmamaktaydı fakat bazı büyükşehirler örneğin İstanbul kendi bünyesinde yönetmelik anlamına gelen belirli kriterler ile bu yapıları denetlemekteydi. Yüksek katlı yapılar gerek deprem yükleri gerek hareketli ve sabit yükler altında yapısal anlamda büyük performanslar göstermelidirler. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği yapıların analizlerini doğrusal analiz yöntemleri ve doğrusal olmayan analiz yöntemleri olarak ikiye ayırmıştır. Doğrusal analiz yöntemleri eşdeğer deprem yükü yöntemi ve model analiz yöntemlerinden oluşmakta iken doğrusal olmayan yöntemler itme yöntemi ve zaman tanım alanında analiz yöntemlerinden oluşmaktadır. Yüksek binaların tasarımında ise bu iki yönteminde kullanılması zorunlu kılınmıştır. Ayrıca yüksek binalar şehirlerdeki arsaların yetersiz olması, kentleşmenin hızlı olması, insanların prestij ve gösterişe yönelmeleri sonucu hız kazanmıştır. Yüksek binalar tasarlanırken taşıyıcı sistemler yüksek binalar açısından en kritik noktadır. Çünkü yüksek binalarda yaşayan insan sayısının diğer binalara nazaran fazla olması hassasiyeti en üst noktaya çıkarmaktadır. Ülkelerde yüksek bina kavramı yönetmeliklerinde farklı sınırlar ile ifade edilmektedir. "Bu çalışma birinci sırada yer alan yazarın Nişantaşı Üniversitesi fen bilimleri enstitüsünde gerçekleştirilen yükseklisans tezinden üretilmiştir. ORCID NO: 0009-0001-2727-607X"

Anahtar Kelimeler: Yüksek Yapı, Bina, TBDY 2018, Betonarme 


Keywords: