BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ahmet Hakan ÜNALDI
BİR TRANSFER MAŞASININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ MALZEME SEÇİMİ VE YORULMA ANALİZLERİNİN YAPILMASI
 
Pet şişe dolum makinelerinde dolum işlemleri gerçekleştirilen şişelerin proses boyunca makine içerisinde bir yerden diğerine taşınması transfer maşaları ile sağlanır. Transfer maşaları pet şişeleri boğaz kısmından açma/kapama hareketi yaparak yakalar ve yakaladığı şişeyi bir diğer maşaya aktararak makine içerisinde transfer edilmesi gereken konumlara dişli/kasnak mekanizmaları ile taşır. Yapılan bu çalışmada dolum makinelerinde kullanılacak elastik bir transfer maşası geometrisinin Akrilonitril bütadien stiren (ABS), Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve Poliamid 6 (PA-6) malzemelerinin hangisiyle imal edilmesinin daha dayanımlı ve uzun ömürlü bir ürün oluşturacağı araştırılmıştır. Transfer maşası geometrisinin dayanımının ve açma/kapama ömrünün tespit edilebilmesi için ANSYS programı kullanılarak yapısal ve yorulma analizleri yapılmıştır. Farklı malzemelerden imal edilecek transfer maşalarının her birinin açma/kapama kuvvetleri birbirlerinden farklı olacaktır. Bu nedenle çalışmada ilk olarak malzemelere bağlı kuvvetlerin tespiti yapılmıştır. Kuvvetlerin tespiti için analiz modelinde transfer maşası açık formda çizilmiş ve farklı kuvvetler denenerek transfer maşasının tam kapalı formunu alabilmesi için dönme merkezi etrafında alması gereken mesafe tespit edilmiştir. Transfer Maşasının tespit edilen mesafe kadar hareket etmesini sağlayan kuvvetler toplam deformasyona bakılarak analiz üzerinden hesaplanmıştır. Kuvvetlerin hesaplanmasıyla, belirlenen kuvvetler altında transfer maşasında oluşan gerilmeler tespit edilmiştir. Analiz sonucu elde edilen gerilme verileri kullanılarak yorulma analizleri yapılmış ve transfer maşasının PA-6 malzeme ile imal edilmesinin en yüksek ömür ve dayanım sağlayacağı tespit edilmiştir. ORCID NO: 0009-0006-2123-2080

Anahtar Kelimeler: Transfer Maşası, Dolum Makinesi, ANSYS, Yorulma Analizi 


Keywords: