BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Buse SOLAK, Bahadır GÜLSÜN, İrem OTAY
BULANIK AHP VE QFD YÖNTEMLERİ İLE MÜŞTERİ ODAKLI ÜRÜN TASARIMI
 
Fırsatı kaçırma, geri kalma korkusu içinde bulunduğumuz yüzyıldaki toplum için en sık gözlenen durum olmuştur. Son zamanlarda, sayısı giderek artan şirketler, temel yetkinliklerini potansiyel ürün çeşitlerinin sınırlı kaynaklarını tüm pazara dağıtmak yerine hedef segmentleri elde etmek ve hedef müşteriye ulaştırmak gayesinde hareket etmektedirler. Teknolojinin ve rekabetin üst noktaya vardığı bu dönemde işletmeler ürettikleri ürünün müşteriye giden yolda tüm fırsatları yakalamasını hedeflemektedir. Tekstil sektöründe bu ifade ürün tasarımlarının farklılaşması, kumaş üzerindeki detayların ya da müşterinin ürüne olan tepkisinin rakiplerden önce fark edilme ihtiyacı ile meydana çıkmaktadır. Pazarlama için farkı yakalama ihtiyacı müşterinin tercihlerini anlamayı ve müşteri odaklı ürün sunmayı gerektirir. Şirketin hizmet ettiği müşteriler dünyanın birbirinden farklı bölgelerinde yaşamlarını sürdürüyor olabilir. Bölge, kültür, dil, din, çevre, iklim, ekonomi gibi temel etkenler de müşterinin talebini etkiler. Bir ihtiyaç kültür, bölge iklimi, özel dönem sembolleri ile farklılaşabiliyorsa bu ihtiyaç talebe dönüşür. Örneğin tüketici giyim ürünü alacağı vakit bu üründe özel bir tema arıyorsa bu o kişinin ihtiyacından çıkar ve isteği haline gelmiş olur. Müşterilerin ihtiyaçlarını istekleri doğrultusunda karşılamak için de yeni bir ürün geliştirme gereksinimi duyulur. Genel ifade olarak bakıldığında kişiler isteklerini ihtiyacı olarak tanımlarlar. Olmama, yoksun kalma durumu ile karşılaşmamak için müşteri ürüne duyduğu ilgiyi arttırır ve pazardaki farklı ürünlerin arayışında bulunur. Çalışmanın amacı müşteri ile perakende satış mağazaları arasındaki boşluğu kapatarak işletmelerin büyümesine ve müşteri odaklı bir anlayış benimsemesine yardımcı olmaktır. Bu amaç doğrultusunda ürün özelliklerinin sınıflandırılması ve ağırlıklandırılması için Bulanık AHP kullanılırken rakip analizi ve müşterinin sesini duymak için QFD yöntemi ile teknik gereksinimler incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: AHP, QFD, Tasarım Odaklılık, Müşteri 


Keywords: