BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayşenur ÖZER KOCA, Alp Oral SALMAN
BÜTÜN VE DELİKLİ METAL YAPILARIN KALKANLAMA VERİMLİLİKLERİNİN İNCELENMESİ
 
Bu çalışma kapsamında bütün ve delikli olmak üzere iki farklı elektromanyetik yapının kalkanlama verimlilikleri incelenmiştir. Bütün metal yapı olarak manyetik özellikli çelik ve manyetik olmayan alüminyumdan yapılmış iki adet çok ince (t≪λ) metalik kalkanlama plakası seçilmiştir. Delikli yapı olarak da çalışma dalga boyundan çok küçük (D≪λ) iki farklı çaptaki deliğe sahip olan demir ve pirinç plakalar kullanılmıştır. Öncelikle, kullanılan elektromanyetik yapılar mekanik atölyede işlenerek üretilmiştir. Delikli plakalardan birisi gerçek bir mikrodalga fırından sökülerek kullanılmıştır. Ardından, mikrodalga fırınlarının rezonans frekansı değerini (2.45 GHz) kapsayan iki adet R-Bant (1.7 - 2.6 GHz) koaksiyelden dalga kılavuzuna dönüştücü arasına bütün ve delikli meta plakalar konularak Rohde Schwart ZVB-20 model 10 MHz- 20 GHz Network Analizörü yardımıyla S-parametreleri ölçülmüştür. Bütün ve delikli metal yapıların ölçülen kalkanlama verimliliklerinin doğrulukları analitik hesaplamalar ve CST benzetimleriyle de karşılaştırılmıştır. Yapılan analitik (teorik) hesaplamalar, elektromanyetik dalganın havadan bütün ve delikli metal plakalardan geçerken yansıma, soğurulma veya çoklu yansıma gibi karakteristik özelliklerini kapsamaktadır. Bu amaçla hazırlanan MATLAB programı, kullanıcıdan malzemenin fiziksel ve elektromanyetik özelliklerini ve çalışma frekans aralığını girdi olarak almakta ve çıktı olarak da her malzemenin elektromanyetik teorik kalkanlama verimliliklerini hesaplamaktadır. CST’deki benzetimlerde ise, 12 cm uzunluğunda R-Bant dalga kılavuzu içerisine kalkanlama malzemeleri yerleştirilmiş ve benzetimler bu şekilde gerçekleştirilmiştir. Ölçümler, CST’deki benzetim sonuçları ve teorik değerlerle karşılaştırılmış ve birbirlerine oldukça benzer çıktıkları tespit edilmiştir. Bu haliyle bütün ve delikli metal plakaların ölçülen kalkanlama verimliliklerinin, literatürden elde edilmiş olan teorik denklemlerden hesaplanan değerler ve CST benzetimleriyle uyuştuğu gözlemlenmiştir. ORCID NO: 0000-0003-0577-4200

Anahtar Kelimeler: Bütün ve Delikli Metal Kalkanlama Yapıları, Kalkanlama Verimliliği, Mikrodalga Fırın Kapağı, R-Bant 


Keywords: