BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mustafa DEMİR, Ezgi ÖZDEMİR, Dergah UYSAL
ÇELİKLERDE SICAK ŞEKİLLENDİRME PROSESİ SICAKLIK VE TUFAL (DEMİR OKSİT TABAKASI) KONTROL SİSTEMİ
 
Büyük boyutlardaki çeliklerde sıcak plastik şekillendirme yöntemi kullanılarak nihai ürünler elde edilmektedir. Cıvata üretimi için; belirlenen çaptaki ve boydaki hammaddelerin belirlenen uzunluktaki bölgeleri indüksiyon cihazlarında, sıcak şekillendirme sıcaklığına getirilmekte ve preste dövme işlemi gerçekleştirilerek cıvata dövme işlemi tamamlanmaktadır. Cıvataların üretimi için hammaddenin belirlenen sıcaklık değerine ulaştığı bilgisini sıcaklık sensörü ile dijital veriye dönüştürerek, istenilen toleranslar arasında olduğunu otomasyon bir sistem yardımıyla kontrol ettikten sonra uygun ise pres işlemi ile şekillendirmesi tamamlanmaktadır. Hammaddenin ısıtılması esnasında hammaddenin cinsine ve ortam şartlarına bağlı olarak farklı periyotlarda tufal (demir oksit tabakası) oluşması durumu ile karşılaşılmaktadır. Tufal (demir oksit tabakası); hammaddenin belirli bir ısı eşiğini geçtikten sonra dış çevresinde ölü kabuk şeklinde bir yapının oluşması, bunun sonucunda sıcaklık sensörünün gerçek sıcaklığı okuyamaması durumudur. Tufal (demir oksit tabakası) oluştuğu anda hammadde sıcaklığının artışı devam ederken sensör bu sıcaklık değerini belirleyememekte ve haliyle hammadde belirlenen sıcaklık değerinin üst sınırını geçerek fire ürün olarak ayrılmaktadır. Tufal (demir oksit tabakası) oluşmasından kaynaklı fire kayıplarının önüne geçmek ve hurdaya ayrılan hammadde sayısını azaltmak için yazılımsal geliştirmeler ile tufal (demir oksit tabakası) oluştuğunun bilgisini alınabilmektedir ve istenilen sıcaklık aralığında hammaddenin yeniden kullanılabilirliğini sağlanmaktadır. İnsan kaynaklı kalite kusurları ve bu konudan kaynaklanan üretim verimliliği kaybının önüne geçebilmek için, sıcaklık sensörü ile anlık olarak hammadde sıcaklık ölçümü yapılmaktadır. Hammadde istenilen sıcaklığa ulaştığında imalatı yapılmış ve devreye alınmış olan sistem ile operatöre sıcak şekillendirmeye hazır olduğuna dair uyarı vermektedir. Bu sayede üretimin istenilen optimum parametreler dahilinde gerçeklemesi sağlanmaktadır. ORCID NO: 0009-0007-2181-327X

Anahtar Kelimeler: Tufal (Demir Oksit Tabakası), Sıcak Şekillendirme, Sıcaklık Kontrol 


Keywords: