BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

E.Selcen DARÇIN
ÇEVRESEL PERSPEKTİFTEN ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ: GELİŞİMİ, ETKİLERİ VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI
 
Onlarca yıldır çok çeşitli bulaşıcı hastalıkların tedavisinde veya önlenmesinde etkili olan antimikrobiyaller, insan ve hayvanlara yönelik sağlık hizmetlerinde ve bitkisel ve hayvansal üretime yönelik tarımda yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak bunların etkinliği artık tehlikededir. Bir zamanlar işe yarayan bazı antibiyotik, antiviral, antiparazitik ve antifungal tedaviler artık işe yaramıyor; çünkü mikroorganizmalar bunlara dirençli hale geliyor. Başka deyişle bu mikroorganizmalar kendilerini yok etmek için geliştirilen antimikrobiyallerin üstesinden gelme becerisi kazanıyor. Antimikrobiyal Direnç (AMR), toplumlarda insan ve hayvan sağlığı, gıda güvenliği, ekonomik kalkınma ve eşitlik açısından önemli bir tehdittir. AMR, özellikle COVID-19 pandemisinin ardından giderek artan küresel bir endişe kaynağıdır. AMR’nin, dünya çapında yılda en az 1,27 milyon insanın ölümüne doğrudan sebep olduğu, yaklaşık 5 milyon ölümle dolaylı ilişkisi bulunduğu, 2050 yılına kadar dünya çapında yılda 10 milyona kadar ölüme neden olabileceği tahmin edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütüne göre AMR, insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük 10 küresel halk sağlığı tehdidinden biridir. AMR’e yönelik küresel ilgi, insan sağlığı ve tarım sektörlerine odaklanmakla birlikte AMR'nin insanlara ve hayvanlara geri dönüşü de dahil olmak üzere artmasında, bulaşmasında ve yayılmasında çevresel etkenlerin önemli bir rol oynar. Birçok insan faaliyeti, çevrede AMR'nin ortaya çıkmasına neden olan kirlilik yaratır. Antimikrobiyallerin yanlış ve aşırı kullanımı, ilaca dirençli patojenlerin gelişimindeki ana faktörlerdir. Temiz su ve sanitasyon eksikliği ve yetersiz enfeksiyon önleme ve kontrolü, bazıları antimikrobiyal tedaviye dirençli olabilen mikropların yayılmasını teşvik eder. Etkili antimikrobiyaller olmadan, modern tıbbın, büyük ameliyatlar ve kanser kemoterapisi dahil olmak üzere enfeksiyonları tedavi etmedeki başarısı artan risk altındadır. AMR'nin çevresel boyutları da dahil olmak üzere küresel yükünün üstesinden gelinememesi, insanlığı hafif enfeksiyonların bile ölümcül olabileceği bir döneme geri götürebilir

Anahtar Kelimeler: Antimikrobiyal, Antimikrobiyal direnç, Çevre, Çevresel etki 


Keywords: