BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nazlıhan KILIÇASLAN, Kadir GÖK
DAMAR STENTLERİ İÇİN BİYOMALZEME ETKİLEŞİMLERİNİN DETAYLI ANALİZİ: ANSYS FLUENT İLE SAYISAL HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ YAKLAŞIMI
 
Bu araştırma, farklı stent biyomalzemelerinin damar içindeki doku-malzeme etkileşimlerini derinlemesine incelemekte ve bu etkilerin sayısal hesaplamalı akışkanlar dinamiği yöntemi kullanılarak detaylı bir analizini sunmayı hedeflemektedir. Bu çalışma, damar stentlerinin vasküler ortamdaki performansını değerlendirmek üzere farklı biyomalzeme modellerini içeren bir sayısal hesaplama yaklaşımını benimseyecektedir. Özellikle yapılacak bu analizlerle birlikte damar stentlerinin kullanıldığı tıbbi uygulamalarda önemli bir role sahip olan biyomalzeme-doku etkileşimlerini anlamaya odaklanmaktadır. Yapılacak analizlerde kullanılması planlanan hesaplamalı akışkanlar dinamiği programı olarak Ansys Fluent 2023, stentlerin vasküler sistemdeki performansının modellenmesi ve bu şartlar altında oluşan etkilerin anlaşılması için etkili bir araç olarak tercih edilecektir. Bu çalışmanın temel odak noktalarından biri, farklı stent biyomalzemelerinin damar içindeki etkileşimlerini ayrıntılı bir şekilde açıklamak olacaktır. Her bir biyomalzeme modelinin teorik temelleri, kullanım alanları ve sınırlamaları üzerine detaylı bir analiz sunularak, tıbbi uygulamalarda hangi biyomalzeme türünün daha uygun olabileceği konusunda değerli bilgiler sağlanacaktır. Çalışmanın bir sonraki aşaması, bu farklı biyomalzeme modellerinin kullanıldığı akışkan analizlerinin kapsamlı bir karşılaştırmasını içerecektir. Bu karşılaştırma, her bir biyomalzeme modelinin damar içi performansını belirleme, avantajlarını ve dezavantajlarını ortaya çıkarma ve belirli bir tıbbi uygulama senaryosu için en uygun biyomalzeme türünün belirlenmesine yönelik değerli bilgiler sunacaktır. Bu nedenle, elde edilen sonuçlar, damar stentlerinin tasarımı ve kullanımı konusunda tıbbi uygulamalara önemli bir katkı sağlayabilir. ORCID NO: 0000-0001-5736-1884

Anahtar Kelimeler: Sayısal Akışkanlar Dinamiği, Erozyon, Korozyon, Damar Stenti, Biyomalzeme 


Keywords: