BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Esra ÖZDEMİR, Şükriye YÜKSEL FİLİZ, Burcu YILMAZ
DENİM ATIKLARINDAN İLERİ DÖNÜŞÜM AKSESUAR TASARIMI
 
Tekstil ürünlerinin hem tasarımı hem de üretimi aşamalarında sıfır atık yaklaşımı sürdürülebilirlik için önemli hale gelmiştir. Sıfır atığın tam anlamıyla sağlanabilmesi ise beş (5) adımda mümkün olmaktadır. Bu 5 adım, 5R yaklaşımı olarak da adlandırılmaktadır. 5R; Refuse (Reddet), Reduce (Azalt), Reuse (Yeniden Kullan), Rot (Kompost Yap) ve Recycle (Geri Dönüştür) olarak sıralanır. Bu adımların ilk üçü, yani reddet, azalt ve yeniden kullan, tüketicilerin benimseyeceği yaşam tarzıyla yakından ilgilidir. Son iki adım, yani kompost yap ve geri dönüştür, ise üretimde doğal kaynakların uzun süre kullanımı, yeniden değerlendirilmesi ve dönüştürülmesiyle ilişkilidir. Geri dönüşüm adımında, dönüştürülecek malzemeler farklılık gösterdiği için geri dönüşüme ek olarak upcycle (ileri dönüşüm) ve downcycle (aşağı dönüşüm) kavramları ortaya çıkmıştır. Tasarım süreçlerinde 5R’yi oluşturan adımların biri veya birkaçı beraberce kullanılarak sürdürülebilir tekstiller ortaya konabilmektedir. Bu çalışmada kullan at yaklaşımının dışında bir sistem geliştirerek içselleştirmek, yeniden kullanma ve yeni form verme anlayışıyla farklı yaklaşımları yaygınlaştırmak amacıyla denim atıklarının ve firelerinin kullanılmasıyla ileri dönüşüm tekstil aksesuarları tasarlanmıştır. Tasarımlar oluşturulurken, doğamız ve gezegenimiz üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılması ve çevre duyarlılığına öncülük etmek üzerine yoğunlaşılmıştır. Bunun için sevgi, güç, doğruluk, şans ve yaşamın sembolü olarak gül, nazar boncuğu ve tüy olmak üzere üç nesne belirlenmiş, denim atık ve firelerinden ekolojik, katma değeri yüksek ileri dönüşüm aksesuarlar tasarlanmıştır. İleri dönüşüm aksesuar tasarımlarla, üretim sürecinde önemli miktarlarda hammadde kazancı sağlanacağı açıktır. Söz konusu aksesuarların tasarım nitelikleri tekstil giysileriyle kolay kombinlenebilir olmalarıyla arttırılmıştır. ORCID NO: 0009-0008-7854-5736

Anahtar Kelimeler: denim, ileri dönüşüm, sürdürülebilirlik, aksesuar tasarımı 


Keywords: