BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Dilara AKKAŞ
DİYALİZ MERKEZLERİNDE TERCİH EDİLEN ORTAM AYDINLATMASININ HASTALAR VE TIBBİ PERSONEL ÜZERİNDEKİ PSİKOLOJİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
 
Aydınlatma, insanların her tür faaliyetini doğru bir şekilde sürdürebilmesi adına önemli bir rol oynamaktadır. Her alanda olduğu gibi sağlık kuruluşlarında da yeterli ve işleve yönelik aydınlatmanın önemi büyüktür. Sağlık hizmetlerinde kaliteli bir deneyim sağlamak adına sadece tıbbi cihazlar ve uzman personel yeterli olmamakta, aynı zamanda hastane ortamlarının fiziksel özellikleri de bu deneyimi etkilemektedir. Aydınlatma bu fiziki koşulların oluşumunda vazgeçilmezdir. Klinik ortamların tasarımında aydınlatma stratejik bir unsurdur ve doğru uygulandığında hem hastaların hem de sağlık çalışanlarının deneyimini olumlu yönde etkilemektedir. Sağlık kuruluşlarında, aydınlatma sistemleri optimize edildiğinde ve aydınlatmayla ilgili bilinçli kararlar alındığında daha sağlıklı bir çalışma ortamı ve etkili tedavi süreçleri yürütülebilmektedir. Bu sağlık kuruluşlarından biri de diyaliz merkezleri sayılabilir. Günümüzde kronik böbrek hastalığına bağlı olarak diyaliz tedavisi gören hastaların sayısında artış gözlemlenmektedir. Böbrek yetmezliği yaşayan hastalarda difüzyon tekniği ile vücutta biriken sıvı ve atık maddelerin yapay boşaltım yapılarak temizlenmesi amaçtır ve bu süreçte hasta diyaliz makinesine bağlı olmak durumundadır. Diyaliz merkezlerinin iç mekanlarında görsel konforun sağlanmasında aydınlatmanın kritik öneme sahiptir ve diyaliz tedavisi sırasında diyaliz makinesine bağlı olan hastanın, psikolojik ve fizyolojik sağlığı üzerinde etkilidir. İçerisinde bulunduğu mekanın aydınlatmasından etkilenmesi kaçınılmazdır. Bu çalışmanın amacı klinik ortamlardaki aydınlatmaların hastaların psikolojik sağlığına ve tıbbi personelin çalışma koşullarına olan etkilerini diyaliz merkezleri üzerinden değerlendirmektir. Bunun için Başkent Üniversitesi Hastanesi Ümitköy Diyaliz Merkezi üzerinden hastaların ve tıbbi personelin, içerisinde bulunduğu diyaliz merkezinde aydınlatmalardan nasıl etkilendiği üzerine bir röportaj yapılarak aydınlatmalar için nasıl iyileştirmeler yapılabileceğine dair araştırma yapılacaktır. Röportajlar ve ortam aydınlatmalarının uluslararası standartlara uygunluğu ile aydınlatma ve hastaların psikolojisi üzerindeki etkileri değerledirilecektir. ORCID NO: 0009-0009-3205-6272

Anahtar Kelimeler: Aydınlatma, Diyaliz Merkezi, Psikoloji, Görsel Konfor 


Keywords: