BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ahmet Berk MISIR, Ozan ULUTAŞ, Kerem Ali KUBİLAY, Tekin ÖLMEZ, Hüseyin TUNCA
EJEKTÖR SU POMPASININ CFD ANALİZİ VE TEST EDİLMESİ
 
Günümüzde pompa denildiğinde akla birçok model ve çeşit gelmektedir. Pompa çeşitleri arasında ejektör pompaları da bulunur. Ejektörler geleneksel pompalarda görülen dönen parçalar, elektrik motoru vb. unsurları içermeyen ve pompa kullanımının pratik olmadığı durumlarda kullanılmaktadır. Pompalara kıyasla ejektörlerin çalışması için enerji kullanımına ihtiyaç duyulmaz aksine bağlandığı hat üzerindeki akış yardımıyla emiş tarafından sisteme akış olur. Akışkanın nozul çıkışındaki kesitte nozulun daralması sebebiyle hızı yüksek olur bununla birlikte basıncı düşer. Nozul çıkışındaki negatif basınç, ejektörün emiş dirseğinden içeri akışkanın vakumlanmasını sağlar. Vakumlanan akışkan önce karışma odasında nozuldaki motive akış ile birleşip, difüzörden geçerek çıkış sağlar. Ejektörler tasarıma bağlı olarak 3 ila 7 metre yükseklikte emiş yapabilen çeşitleri ve bununla birlikte nozul konumu ve nozul yapısına göre üç çeşitte bulunur. Ejektör sistemi gemilerde yangın ve soğutma birimlerinde, nükleer reaktör soğutmasında, kimyasal proses hatlarında kullanılır. Ejektörün test hattında yapılan test ve CFD analiziyle birlikte doğrulama çalışması yapılmıştır. Test hattı ejektörün çıkışına konumlandırılmış olup, emiş dirseğinde küresel vana kullanımınıyla akış kontrollü bir şekilde kapatılıp, açılmıştır. Bunun sayesinde tek bir debimetre kullanarak emiş ve toplam debi ölçülmüştür. Simülasyon ve test verileri karşılaştırılmıştır ve simülasyonda kullanılan k- ε türbülans çözücüsü kullanılmıştır. Yapılan testler sonucunda analiz sonuçları ve test verileri arasında %5 fark elde edilmiş olup tatmin edici sonuçlar elde edilmiştir. K-ε türbülans modeli ejektör test sonuçlarına göre uyumlu sonuçlar vermiş ve ejektörün CFD analizinde kullanılabilir bir türbülans çözücüsü olduğunu göstermiştir. ORCID NO: 0009-0005-7522-8100

Anahtar Kelimeler: Ejektör Test, Test İstasyonu, Ejektör Analizi, CFD 


Keywords: