BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehmet Emin ÇELİK , Mehmet Mert KOTAMAN, Ahmet ONAYLI
ELEKTİRİKLİ ARAÇ BATARYA KUTUSU ALT KAPAĞI İÇİN TOPOGRAFYA OPTİMİZASYONU VE YAPISAL PERFORMANSININ INCELENMESİ
 
Elektrikli araçlarda kullanılan batarya kutusu alt kapağı, aracın performansı, hafifliği, dayanıklılığı ve maliyet etkinliği açısından kritik bir rol oynayan önemli bir bileşenidir. Bu çalışma, mevcut aluminyum extrüzyon parçalardan oluşan alt kapağın topografi optimizasyonu ve sac parçalarla üretimi üzerine odaklanmaktadır. Bu da daha etkili ve verimli bir tasarımın mümkün olabileceği bir alanı araştırmaktadır. Araştırmanın ilk adımı, batarya kutusu alt kapağına uygulanan modal analizdir. Bu analiz, yapıdaki serbest titreşim modlarını ve frekanslarını belirleyerek temel verileri sağlamaktadır. Modal analiz sonuçları, yapıyı sac metal kullanarak tasarlamak ve topografi optimizasyonunu gerçekleştirmek için önemli bir temel oluşturmaktadır. Topografi optimizasyonunda, 1. modda maksimum frekansı hedefleyen bir amaç fonksiyonu belirlenmiştir. Ayrıca, bead width, draw angle, draw height ve simetri eksenleri gibi farklı üretilebilirlik kısıtları altında yapılan optimizasyonlarla en sağlam yapının belirlenmesi amaçlanmıştır. Topografi optimizasyonu sonrasında, elde edilen yapılar için yeniden modal analiz uygulanmış ve mevcut durum ile yeniden tasarlanmış yapı karşılaştırılmıştır. Şartlara en uygun olan yapıyı belirlenmiş ve dayanıklılığın test edilmesi amacıyla analiz gerçekleştirilmiştir. Bu analiz, yapıya bir cismin çarpması anındaki tepkileri inceleyerek, yeniden tasarlanan yapının dayanıklılığını doğrulamayı amaçlamıştır. Bu çalışma, elektrikli araç batarya kutusu alt kapağı için topografi optimizasyonu ve yapısal performans analizi ile daha optimize, hafif ve dayanıklı bir tasarım elde etmeyi hedeflemektedir. Elde edilen bulgular, elektrikli araç teknolojilerinin daha sürdürülebilir ve verimli hale getirilmesinde önemli bir katkı sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Batarya Alt Kapağı, Topografya Optimizasyonu, Modal Analiz, Sac Şekillendirme 


Keywords: