BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hasan Can KARAKAŞ, Tuncay ALPAR
ELEKTRİKLİ ARAÇ AMORTİSÖRÜNDE GAZ BASINCI VE YAĞ MİKTARI PARAMETRELERİNİN SÖNÜMLEME KUVVETİNE OLAN ETKİSİ
 
Amortisör araç süspansiyon sisteminin ana elemanlarından olup, sönümleme amaçlı kullanılmaktadır. Yol tutuş ve konfor elemanı olmasının yanında ana güvenlik elemanıdır. Otomotiv sanayi dışında, havacılık sektöründe, savunma sanayinde, mobilya sektöründe vb. karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde araçlar bataryalı ve elektrik motorlu güç üretim ve iletim sistemine evrilmektedir. Yüksek ağırlıktaki araçların fren ve süspansiyon sistemi elemanlarının performansı daha da önem kazanmaktadır. Konvansiyonel amortisörlerde amortisör performansına etki eden birçok parametre mevcuttur. Temel parametreler, amortisör valf tipi, valflerde kullanılan alt bileşenler, yağ türü ve miktarı, ürünün gazlı olup olmayışı şeklinde sıralanabilir. Valf gruplarında sonsuz kabul edilebilecek sayıda kombinasyon mevcuttur. Pul ve disklerin sırasının ve parametrelerinin değiştirilmesiyle sonsuz sayıda kombinasyon ve sönümleme kuvveti elde edilebilir. Bu çalışmada amortisörlerde daha önce literatürde detaylı olarak incelemesi bulunmayan, amortisörde yağ miktarının ve gaz basıncının sönümleme kuvveti üzerine etkileri araştırılmıştır. Üründe stabil sönümleme kuvveti çizgileri ve değerleriyle uzun süre çalışmada kararlı sonuçlar elde edilmeye çalışılmıştır. Optimum sonuçlar 160 N gaz kuvveti ve 401 cc yağ yağ miktarında elde edilmiştir. Uzun süreli ölçümlerde de herhangi bir performans kaybı gözlenmemiştir. Üründe optimum koşullarda isterleri karşılamakta olan ürün ve bu ürünün, gaz basıncı düşük, gaz basıncı yüksek, yağ miktarı düşük, yağ miktarı yüksek versiyonları incelenmiştir. Yağ miktarı ve gaz basıncı dışındaki tüm parametreler sabit tutulmuştur. Gaz basınç kuvvetinin artışı rebound tarafında ciddi bir değişiklik yaratmazken compression tarafında optimum değerden sonra kuvvet düşüşüne neden olmuştur. Yağ miktarı artışı optimum değerden sonra rebound tarafında ciddi bir etki yaratmazken compression tarafında kuvvet düşüşüne yol açmıştır. ORCID NO: 0009-0004-3048-8032

Anahtar Kelimeler: Gaz Basınç Kuvveti, Yağ Miktarı, Sönümleme Kuvveti, Rebound, Compression 


Keywords: