BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Çağın SAĞLAM, Ünal Anıl DOĞAN
EN BÜYÜK AGREGA BOYUTUNUN BETONUN KURUMA RÖTRESİNE ETKİSİ
 
Betondaki su miktarının, çimento hidratasyonu ve çevresel faktörler nedeniyle, azalması sonucu çimento matrisindeki hacimsel değişikliğe rötre denir. Birçok rötre çeşidi olmasına karşın genel anlamda rötre üç alt başlıkta incelenebilir, bunlar plastik rötre, kuruma rötresi ve kimyasal rötredir. Betonun rötresini etkileyen faktörler olarak çimento hamuru hacmi, ortam koşulları, kullanılan çimentonun içeriği, su/çimento oranı agrega hacmi ve agrega özellikleri olarak sıralanabilir. Bu çalışmanın amacı öncelikle çimento dozajı, su/çimento oranı ve agrega hacmi ve en büyük agrega boyutu gibi beton bileşim parametrelerinin kuruma rötresi üzerindeki etkisini incelemektir. Yapılan çalışmada hazırlanan karışımların bileşim parametrelerinden su/çimento oranı 0.4 ve 0.5, agrega oranı (hacimce) %60 ve %70 ve kalker tozu oranı %0, 5 ve 10 (bağlayıcıya göre, ağırlıkça) olacak şekilde karışım reçeteleri hazırlanmıştır. En büyük agrega boyutu 16 ve 32 mm olan iki farklı grup halinde toplam 24 farklı beton karışımı üretilmiştir. Hazırlanan numuneler sabit nem oranı (%30 ±5) ve sıcaklık (24 ±5) koşulları altında saklanmış, 28. günde basınç dayanımı deneyi yapılmış ve elastisite modülü belirlenmiş, 200 gün boyunca boy ve ağırlık değişimleri takip edilmiştir. Boy değişimi (rötre) deneyi için numuneler üzerinde 200 gün boyunca yapılan ölçümler sonucunda en büyük agrega boyutunun artmasıyla rötrenin azaldığı, su/çimento oranın artmasıyla rötrenin arttığı, agrega konsantrasyonun artmasıyla rötrenin azaldığı ve kalker tozu oranının artmasıyla rötrenin nispeten azaldığı sonuçlarına varılmıştır. Rötre üzerindeki en belirleyici faktörün en büyük agrega çapı ve agrega hacmi olduğu görülmüştür. ORCID NO: 0009-0000-9200-8453

Anahtar Kelimeler: Rötre, Agrega boyutu, Agrega hacmi, Kalker tozu, Su/çimento oranı 


Keywords: