BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Fatih YEŞİL
ESNEK ÜRETİM İÇİN ANAHTAR: YENİ NESİL MODÜLER ŞİŞE POZİSYONLAMA (HELEZON YATAKLAMA) SİSTEMİ TASARIMI
 
Şişe pozisyonlama helezon sistemleri, dolum ve etiketleme makinelerinde şişelerin doğru konumlandırılmasını sağlamak için kullanılan bir tür taşıma sistemidir. Bu sistem, genellikle dolum ve etiketleme makinelerinde helezon yataklama sistemi olarak adlandırılır ve şişelerin belirli bir hizada ve düzende taşınmasını sağlar. Üretim hatlarının etkinliğini arttırmak için önemli bir rol oynamaktadır. Klasik yapıda tek tip şişe ve tek bir çalışma ekseninde çalışan helezon sistemleri, farklı şişe tipleri söz konusu olduğunda çözümsüz kalmaktadırlar. Bu çalışmada, hem dolum hem de dolum makinelerinde kullanılabilecek olan ve modüler yapısıyla öne çıkan helezon yataklama sistemi tasarımı yapılmıştır. Modüler tasarımın avantajları ön plana çıkmıştır. Farklı şişe tipleri ve boyutları için uyum sağlama yeteneği değerlendirilmiştir. Ø50 mm – Ø150 mm çap ölçülerinde ki şişeler için aynı makine üzerinde etkin olarak kullanılmıştır. Bu yeni tip helezon yataklama sistemine yüksek hassasiyetli sensörler entegre edilmiştir. Bu sensörler, şişelerin doğru konumda olup olmadığını sürekli olarak izlemekte olup, bu dağılımın ne kadar hassas bir şekilde sağlandığını göstermiştir. Hız kontrolü ve entegrasyon yetenekleri ile üretim hattındaki diğer işlemlerle uyumlu bir şekilde çalışmayı sağlamıştır. Üretim hattında farklı şişe tipleri ile çalışabilmesi, hem dolum hem etiketleme makinelerine entegrasyonu sayesinde etkin bir şekilde üretim hattında ki sürekliliği ve koordinasyonu arttırmıştır. Verimli çalışma ve doğru pozisyonlama, malzeme kayıplarını azaltmış ve enerji verimliliğini arttırmıştır. Bu da maliyetleri düşürmeye yardımcı olmuştur. ORCID NO: 0000-0001-6880-9402

Anahtar Kelimeler: Entegrasyon Teknolojileri, Üretim Optimizasyonu, Modüler Tasarım, Ayarlanabilir Sistemler 


Keywords: