BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mert SÖNMEZ, Özge Özgen ARUN
ET TÜRLERİNIN VE ET ÜRÜNLERININ TAQMAN TABANLI REAL TIME PCR ILE TANIMLANMASI
 
Bu çalışmada, çiğ ve pişmiş Domuz, At ve Sığır et ürünlerinde türlerin tanımlanması için uygun, hassas ve spesifik bir gerçek zamanlı PCR tanı kiti geliştirilmiştir. Bunun için, mitokondriyal DNA'da yer alan cyt-b hedef geni üzerinde sığır, domuz ve at türleri için spesifik primerler ve TaqMan probları tasarlanmış ve yöntemin performansı test edilmiştir. Numunelerde bulunan inhibitör maddelere bağlı olarak ortaya çıkabilecek yanlış negatifleri saptamak için bir “Dahili Amplifikasyon Kontrolü” kitin tasarımına eklenmiştir. Kitin validasyonu için 54 et örneği, geliştirilen bu kit kullanılarak incelenmiş ve sığır, at ve domuz türlerine özgü primer-prob sistemleri ile hedef olmayan türler arasında herhangi bir çapraz reaksiyon gözlemlenmemiştir. Metodun tespit duyarlılığını değerlendirmek için et karışımları üzerinde testler gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, tespit limitini belirlemek üzere koyun eti içerisine % 5, % 1, % 0,1, % 0,01 ve % 0,001 oranlarında ayrı ayrı domuz, at ve sığır etleri karıştırılmış ve tür tespiti gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, %0,001 seviyelerinde az şablona sahip hedef DNA'nın saptanabildiği görüldü. Çiğ ve pişmiş numunelerin Ct değerleri arasında önemli bir fark gözlenmedi. Sonuç olarak, PCR yöntemi ile kolay, hızlı ve güvenilir olarak bütün et karışımlarından tür tespiti yapılabildiği teyit edilmiştir. Bu araştırmada kullanılan TaqMan prob testinin çiğ veya pişmiş et ürünlerinin rutin tayini için kolay, hızlı ve güvenilir bir şekilde saptayabildiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Et türü tanımlaması, Gerçek zamanlı PCR, TaqMan probu, At Eti, Sığır Eti, Domuz Eti 


Keywords: