BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nagihan DOĞAN, Müge Elif FIRAT
FARKLI SU İÇERİKLERİNDE NANO-SİO2 KATKILI KİLLERİN MEKANİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
 
Nanomalzemelerin, zeminlerin mekanik özelliklerini iyileştirmede çeşitli avantajları vardır. Bu malzemelerin nano boyutları, zemin matrisi içinde daha homojen bir dağılım sağlayarak mikro yapıyı güçlendirir. Zemin matrisindeki bağları güçlendirerek sertliği artırır ve bu da zeminin aşınmaya, çatlaklara ve diğer mekanik hasarlara karşı direncini artırır. Bu özellikler, inşaat sektöründe ve altyapı projelerinde zemin iyileştirmesi için etkili ve sürdürülebilir çözümler sağlamak adına nano malzemelerin kullanımını cazip kılar. Zeminlerin mekanik özelliklerini iyileştirmek için doğada sıkça bulunan bir mineral olan kuvarsın temel bileşeni olan ve nano boyutlarda kullanıldığında çeşitli mühendislik uygulamalarında faydalı olduğu görülen nano-SiO2 kullanılmasının birçok avantajı olduğu literatür çalışmalarıyla gözlenmiştir. Nano-SiO2, zemin matrisindeki bağları güçlendirerek dayanıklılığı arttırmaktadır. Bu, zeminin aşınmaya, çatlaklara ve diğer mekanik hasarlara karşı direncini artırabilir. Bu özellik, zeminin yüksek trafikli alanlarda veya ağır yükler altında daha iyi performans göstermesine yardımcı olabilir. Bu tip nanomalzemeler, zemin matrisine kolayca entegre edilebilir ve genellikle işlenebilir özelliklere sahiptir. Bu, inşaat süreçlerinde ve malzeme üretiminde kullanımını kolaylaştırabilir. Bu çalışmada Elazığ’dan temin edilen killi bir zemine nano-SiO2 eklenerek zeminin mekanik davranışı incelenmiştir. Bu amaçla killi zemine farklı oranlarda (%0, %0,5, %0,7, %1) nano-SiO2 eklenmiştir. Üç farklı su içeriğinde katkısız ve nano katkılı numuneler hazırlanmıştır. Hazırlanan numunelere tek eksenli basınç testi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre nano-SiO2 içeriğinin artışıyla birlikte zeminin UCS dayanımında artış görülmüştür. Su içeriğinin optimumdan büyük olduğu durumlarda UCS dayanımı azalırken, su içeriğinin küçük olduğu durumlarda UCS dayanımı artmıştır. ORCID NO: 0009-0004-3825-2358

Anahtar Kelimeler: Zemin Stabilizasyonu, Killi Zemin, Nano-SiO2, Serbest Basınç Dayanımı 


Keywords: